כמה שאלות [#18061]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

א.למה בעולם הישיבות אין סדר הלכה מטעם הישיבה באופן עקרוני
ב. מה המכוון בזה שיש יוקר נורא ביותר בדירות הרי זה מפריע מאוד ללימוד לאברך ועוד רבות מה המכוון בזה על פי התורה
ג. מה המכוון על פי התורה ברבוי מיקרי היתומים והאלמנות שיש בדורות אחרונות והלימוד

תשובה:

א. יש ישיבות שיש, בפרט ישיבה קטנה.

ב. בית כנגד יחידה, מתייקר.

ג. אין ריבוי יותר מדורות קודמים.