לא ידח [#18072]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

מצד אחד כתוב שלא ידח ממנו נדח מצד שני כתוב על רשעים מסוימים שנידודין לדורי דורות וגיהנום כלה והם אינם כלים ובכלל האם כל הנשמות ללא יוצא מן הכלל יבואו לתיקונם השלם

תשובה:

החלק העליון שבנשמה לעולם לא יתכלה, החלקים התחתונים תלוי לפי מדרגת כל אדם ואדם.