מקורות לעבודה עיקרית באמונה [#18091]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
לכבוד מורנו ועטרת ראשנו.
אני לומד בספר בלבבי משכן אבנה חלק א , ב. וגם אני שומע את הרב הרבה על העיקר בעבודת ה שזה האמונה.
א. כאשר דיברתי עם אברך על כך אם יש לכך מקורות מהתנ"ך או חז"ל, ראשונים ואחרונים, לא ידעתי כל כך לענות לו חוץ מ"וידעת היום והשיבות" וכ"ו , ובא חבקוק והעמידן על אחת. אם אפשר שהרב יכוון אותנו לעוד ?
ב. למה חז"ל לא אמרו בתוך ה4 דברים צריכים חיזוק גם אמונה ?

תשובה:

א. עיין שו"ת שאל לבי, תשע"ח-ט'.

ב. זה לא נצרך חיזוק, זה נצרך חידוש חיות, מאין תמצא, כולה חידוש תדיר.