רוב נשמות בדורינו הם מהערב רב [#18092]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

מה המקור לביאור הרב על הא דכתב בשומר אמונים שרוב נשמות בדורינו הם מהערב רב ולכן כל אדם צריך לחשש עצמו שמא הוא מן הערב רב, שהכוונה הוא שרוב נשמות בדורינו יש רק להם רק ניצוץ ערב רב בנשמתם אבל לא שהם ערב רב ממש.

תשובה:

בדיוק אותו מקור שממנו ינק השומר אמונים, וד"ל.