רעיון לטהר המחנה מאינטרנט לא כשירה [#18198]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

קודם שאני אזכיר את השאלה, בתחילה אני רוצה להכיר טובה להרב שליט"א על שהרב הציל אותי בכל דבריו בתורתו, בספרים ובשיעורים על עבודת ה' ובנין הנפש, ובפרט א"י הדרשות על קורונה והשו"ת אח"כ בנושא המדיה, שהרב מגדיר שהקרונוה הוא רק תוצאה מהאינטרנט, ושצריך לברוח משימוש באינטרנט בבית לא פחות ממי שבורח מן האש, ומי שאינו מנתק החיבור הנפשי שלו להאינטרנט ברגע קודם הגאולה הוא לא יהיה בהגאולה. דברים אלו שינו את חיי לגמרי. ניתקתי את עצמי מכל שייכות לזה, בתחילה זרקתי המכשיר חכם שלי ואח"כ האינטרנט שלי ובתקופה קצרה אח"כ ניתקתי את עצמי אף מאיימיל בבית, וגם דיברתי שיחות לבחורות בקצת בתי חינוך כאן, וסיפרתי להם איך שדברי הרב בנושא זו שינה את חיי לגמרי ואמרתי להם על רוע הדבר של המכשיר החכם ושהפרישה מזה יביאם לחיי נצח. גם סיפרתי הרבה תוכן מדברי הרב על האינטרנט על מספר טלפון שלי לנשים שבו אני מביא הרבה מדברי הרב על נושא זו ומעוד משפיעי זמננו כדי להרחיק כל השומעים לי, ואני מדפיס דפים בכל שבוע ובדרך כלל אני מבקש מהציבור לזרוק המכשיר חכם שלהם ואני מסביר איך שהאינטרנט מתדבק נפשנו לרע ועוד דברי טעם על זה. ותמיד אני חושבת על רעיונות איך לטהר המחנה מכל שימוש אינטרנט בביתם ובפרט ממכשיר חכם, ואני הולכת עם דברי הרב דייקא ולא עם שאר המהלכים כאן שיש על שמירה מדברים אלו, דנראה לי שהמהלך כאן אינו מציל הציבר כלל ורק עם דברי הרב על זה יכולים למצוא האמת ולהגיע לפרישה מוחלטת מזה. כבר בעבר שלחתי בשו"ת אלו להרב איזה רעיונות שהיה לי האיך לטהר המחנה ולקיים את דברי הרב בנושא זו, וכדי לאפשר לאחרים להנצל מאינטרנט ולא רק להציל יחידים בודדים אלא להציל הרבה יותר מ"יחידים", מחמת שאני דואגת על העתיד של כל ישראל ואני באמת רוצה להציל כל א' להיות בהגאולה ולנצח נצחים. אמנם הרעיונות ששלחתי לא מצאו כ"כ חן בעניני הרב, אמנם עכשיו חישבתי רעיון נפלא בזה ורוצה אני לדעת את דעת תורה של הרב שליט"א אם הרב מסכים, ותמצית הרעיון הוא, ליצור מקומות שיש שם גוי שעושה כל צרכי אינטרנט ליהודי שיש לו צורך להשתמש באינטרנט.
אם יש כאן חנות שיש בהם מקומות להשתמש באינטרנט כשיש להם צורך, והם מאפשרים השתשמות באינטרנט ליהודים ע"י גוי שמשתמש בהאינטרנט ועושה כל צרכי יהודי, האם יש לזה מעליותא רו שיש כאן חשש שזה מכניס יהודים להשתמש באינטרנט שלולא כן לא היו עלה על דעתם בכלל לכנס לכל סוג שימוש באינטרנט? האם שימוש כשריה זו יכול להיות מבוא להם להשתמש באינטרנט? והאם מפני זה יש סיבה לחנות יהודי לא להעמיד גוי לצורך זה להועיל להציבור כשיש צורך להשתמש באינטרנט, מחמת חשש זו?

תשובה:

אני אינני שותף לרעיונות שאינם נקיים באופן ניכר ביותר.