שאלות עמוקות בקבלה [#18063]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

המשך שאלה 17825

שלום כבוד הרב,
תודה רבה על ההרחבה בתשובתך הקודמת זה חידד לי את הדברים מאוד,
רק אנסה להבין כמה נקודות:
1. מתשובת הרב אני מבין שיכול להיות גילוי שהוא לא מתלבש בא"ק כי הכל הוא גילוי, כלומר הבנתי עד היום שגם גילוי הא"ס הוא רק בהתלבשות א"ק ואין לנברא שום גילוי של אורות (קו, אור א"ס כו') שהם מופשטים כמו שהם בלי התלבשות בא"ק, ועכשיו מתשובת הרב אני מבין שיכול להיות גילוי שלא מתלבש בכלל בא"ק, האם זה נכון? בין אם נכון ובין אם לא, אשמח אם הרב ירחיב לי קצת בהבנה של גילוי א"ק לעומת הגילוי שמעל א"ק והאם יש הבדל אם מתחייסים לפי תורת מהר"י סרוג,
2. אחרי תשובת הרב ההנחה שלי כרגע שמצידו זה מעל א"ק ומצידנו זה א"ק ומטה האם זאת ההבחנה היסודית וממנה כל עולם עליון זה מצידו ותחתון מצידנו?
3. הרב אומר שלעולם הויתינו היא גילוי וגילוי ראשון אור א"ס, הרב יכול לחדד לי איך זה מסתדר עם תורת חב"ד ור' אהרן:
א. מדברים שם גם מעל אור א"ס שזה עצמות המאור ואולי גם עצמות אז האם גם זה גילוי ולא רק מה שנחשב "אור"? מה ההבדל בינם לבין אור א"ס?
ב. בהויה אני יכול לגעת רק בהוית הנפש שלי בהכרת קיום (ולא רק בכוח הגילוי שלה בשונה מהוית הבורא), אז לפי הרב גם דרך הכרת הויתי אני לא יכול לגעת בהויתו אלא דרך ההויה שלי אני מגיע עד לכח גילוי הויתו האם מדוקדקים דבריי?
ג. ר אהרן מדבר על זה שיש את הגילוי אבל גילוי זה באמת ביחס של 2 ויש את עצמות א"ס ששם יש רק מהות אחת ואין יחס של 2 והוא מדבר על זה להבנתי כמדרגה בעבודה (לפחות בדבריו הוא מחלק בין גילוי לבין עצמות ללא גילוי) וכן בחב"ד מדובר על עצמות שמעל יחס העלם וגילוי, לפי תשובת הרב האחרונה שיש אצילנו רק גילוי מה ההסבר לדברים הנ"ל?

תודה רבה על העזרה בהבנת הדברים הנ"ל!

תשובה:

א. גילוי יש, "השגה" אין. וזה ההבדל בין א"ק שהוא השגה ללמעלה מכך.

ב. כן! קו ממוצע.

ג. -----

א. בתורת חב"ד בכלל יש אור א"ס, מאור, ועצמות המאור. מאור – ממנו אור. עצמות המאור, הוא כללות ההפכים, גילוי והעלם בבת אחת שלמעלה מגילוי והעלם. אולם זה לא אמיתת הויתו. ונתאווה להיות לו דירה בתחתונים, זהו על עצמות המאור.

ב. כח הויתי שלי הוא כלי לגילוי הויתו, גילוי של קיום, גילוי של הויה.

ג. ר' אהרן חידד בתורת חב"ד שיש אחדות בבחינת רדל"א דעתיק שלא ניתן לשאלה, "לא אתיידע", באופן של "צניעו", שבה יש אחדות בין הויתו לנבראים. וזהו "חידוש" של ר' אהרן או "חידוד" של תורת רבו. וזה דבר שאי אפשר להבין זאת כנ"ל. ושורשו לומר דבר בא"ס אפילו שלא ניתן להבינו כלל וכלל. והוא מעין תורת היושר לבב בצמצום כפשוטו, ושאפשר לומר שהא"ס עצמו ממש נסתלק אולם אי אפשר להבין זאת כלל. ואנו אין זה דרכנו כלל וכלל וכלל!!!

בחב"ד עצמות שמעל יחס העלם וגילוי, זה עדיין לא אמיתת הויתו. וכן בלשם יש אור א"ס, גילוי ראשון, ויש את אמיתתו "הנעלמת", נעלם היפך גילוי. וזה וזה אינו אמיתתו הגמורה.