תיקון יסוד המים ומדיה [#17661]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

א) כיצד אני יכול לתקן יסוד המים דקלקול שלי?
ב) אם האינטרנט הוא דבר רע ואין לו להשתמש בו כלל א"כ למה אנו מקבלים תקציבים אלה של תורתו של ה"בלבבי" ע"י אימייל שהוא פועל ע"י האינטרנט?
ג) למה אין להתייחס האינטרנט כמו כל כלי שיכולים להשתמש בו או לטוב או לרע? הלא כל החושים לנו יכולים להשתמש בו או לטוב או לרע. העיניים שלנו אינם רעים, רק שיכולים להשתמש בעיניים או לראות טוב או לראות רע. יכולים להשתמש בכסף או לטוב או לרע. וא"כ למה שונה האינטרנט מכך?

תשובה:

א. עיין סדרת דע את מידותיך, יסוד המים.

ב. עיין קונטרס וחי לעולם.

ג. כנ"ל אות ב'.