תכלית החיים [#18086]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

ראשית תודה לרב שמאיר עיננו ודרכנו
ברצוני לשאול הרב מלמד אותנו בספרים על פי דברי רבותנו שהעיקר זה דבקות והכל זה אמצעי אבל ממש לא מסתדר לי עניין זה אני גדלתי בעולם הישבות וגם אצל הרב שטימן ורב גרשון ועוד וכן ידוע לי על ר חיים ורב דב לנדו ועוד הרבה מת"ח שבדור שעמלים בתורה כל ימי חייהם ולא רואים אצלם כלל את ענין הזה של הכנה לפני הלימוד וכן שהעיקר זה דביקות ותורה זה אמצעי שמעתי רבות את הרב שטימן ותמיד היה מדבר שהעיקר זה ללמוד כל רגע פנוי וכו ולא רהינו כלל לא בספרים שלהם ולא בהנהגה המעשית שלהם שהשרישו זה ולכן הציבור בעולם הישבות נוהג כך ואני עומד נבוך מאוד שמחד מה שהרב אומר זה לא דברים שהרב ממציא אלא זה הרמחל ונפש החיים אומרים ומאידך יש כאן רשימה ארוכה של רבנים שעיננו רואות שלא נוהגים כך וגם לא מחנכים כך וזה אנשים גדולים לכו"ע אז מה פשר הדבר האם זה גישה אחרת בהשקפה או שאוחזים שבדור שלנו קשה לחיות במושגים אלא או מה כי הרי זה הרבה רבנים אסטפילר וכן הרב שך הרב שטימן ר ניסים ר גרשון ר בערל פוברסקי ועוד והנה כל זה פשוט שכך הם נוהגים רק לומדים בכל רגע פנוי ולא משננים יש בורא עולם ברור לי ששאלה זו מציקה להרבה מלומדי ספרי הרב שגדלו בישבות שרואים ומרגשים לסתירה זו ולדעתי זה ממש מצוה גדולה ליתן באירות בזה בתודה מראש לרב ושהרב יתברך מפי עליון פי מליון
וברור לי שהרב מבין אותי כי גם הרב גדל שם וכן הבנים של הרב לומדים והרב יודע שזה מה שמחנכים בישיבות וכך נוהגים הרבנים בחייהם הפרטיים
ולכן זה מאוד קשה לילך בדרך שהרב מנחיל לנו הסתירה הזו

תשובה:

השאלה לא מדוקדקת, זהו דבקות ברצונו וחכמתו.

הרב שך עסק רבות באמונה, כידוע שכך אמר לר' דן סגל שכשאינו נרדם בלילות עוסק בכך רבות. וכן השיחות שאני שמעתי בישיבה ממנו עסקו בכך רבות. וכן ר' גרשון עוסק בכך תדיר.