אלו ואלו דברי אלקים חיים [#18605]

כ"ג שבט התשפ"ב

שאלה:

א. בכוכבי אור לר’ אברהם ב”ר נחמן חזן וכן בספרו ביאור הליקוטים (ששם רואים את גדלותו העצומה בתורה ובסודותיה באופן מפליא), כותב הוא על מוהרן ותלמידו ”כי הם הרב והתלמיד שעל ידם יהיה נתקן העולם בשלמות וכו’ וכו’ ” וכותב עוד דברים דומים בנוסחאות דומים שזה נשמת משה בעצמה וכדו’.
שאלתי היא, האם במסגרת ‘אלו ואלו דברי אלקים חיים’ עלי לקבל ולהאמין בדברים אלו בשלימות, ובמקביל לא להסתנוור מהאור ולהכיר ולהאמין באותו תוקף שיש עוד דרכים בעם ישראל, קשה לי מהרבה סיבות לקבל שברסלב זו דרך יחידית, ואחד הטעמים המרכזיים זה מחמת ש"עובדה היא שעם ישראל המשיך לייצר עוד הרבה בתי חרושת לאידישקייט ולאו דווקא תחת המטריה של ברסלב", צמחו לנו רש”ש, בן איש חי, בבא סאלי וכו’ ללא ברסלב. האם זו אכן טענה נכונה? ואם כן האם זו אכן טענה מרכזית או שהסיבה היא אחרת, והרב מאמין בשאר דרכים מסיבה אחרת, מהי הסיבה, או מהם הסיבות? יישר כח גדול!!

תשובה:

א. הסיבה מחמת “מבט של כללות”, ולא בעיקר מסיבות חיצוניות, ומצד כך כל אחד הוא אמת גמורה, “לפי שורשו”, וזהו מבט מוחלט על כל חכם וחכם, על כל דבריו!
שאלה:
ב. האם זה אכן נכון לשאול מה ששאלתי בעבר, שלכאורה לא מצאנו תקדים לדרכו של מוהרן שכל נושא מסתכם בצדיק, מתשובת הרב היה משמע שהשאלה אינה נכונה, כי הרב כתב: ”תורתו אמת לפי שורשו”, האם אני צודק בהבנת תשובת הרב? ואם כן, אשמח אם הרב יוכל להשיב לי גם על פרט זה.
תשובה:
ב. נושא “הצדיק” הוא שורשו של ר’ נחמן, ולכך זה אמת מוחלטת לפי שורשו!