גזירת הטלפונים וביטול הקומה הכשרה האם היא גזירת שמד [#18601]

כ"ג שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מוה"ר שליט"א,
כידוע יש גזירה העומדת על ראשינו היום, שלפי חוק הממשלה ייבטל באופן אוטומטי בל' שבט הקרוב את כל חסימות הקוים הכשרים, להיותם יכולים להתקשר לכל מיני מספרים טמאים שעד עכשיו היו מוגנים מהם.
שאלתי היא האם יש לדון הגזירה כמו שעת השמד, שאפילו לשנויי ערקתא דמסאנא הדין הוא שייהרג ואל יעבור?

תשובה:

זהו רוח של שמד, חיצוני ופנימי.
פנימי, המדיה. חיצוני, ממשלת גזירות זו בכל הויתה!