חלום על בת הש”ך ותקוה לגאולה [#18615]

כ"ד שבט התשפ"ב

שאלה:

היה לי חלום וזה לא נותן לי מנוחה.
התעוררתי יותר לקראת הבוקר עם המילים האלה: זה כמו הסיפור “האסתר האבודה” … אני חושב שמעולם לא שמעתי את הסיפור הזה, אולי כנערה, אבל אם כן, שכחתי אותו לגמרי. כפי שחקרתי עכשיו את הסיפור, שמעתי שזהו סיפורה של הבת של הש”ך.
כשהתעוררתי שאלתי את עצמי, על מה מדובר? לפני שידעתי את זה, נרדמתי וחזרתי מיד למילים האלה: הם חשבו שהיא אבודה, אבל היא לא.
כשהתעוררתי שאלתי את ה‘, שלחת לי שני חלומות ואין לי מושג למה הוא מתכוון. אתה שולח לי עוד אחד? לספר לי מה זה אומר? שוב מצאתי את עצמי ישנה ומתעוררת עם המילים: זה ההנחיות לגאולה.
שישה ימים לאחר מכן, היה לי בדיוק באותו אופן חלום שאומר את המילים האלה: פרק כ”ה בתהילים קשור לגאולה.
אני רק רוצה להוסיף שמעולם לא הייתי בעל דמיון או משהו קרוב לזה ב”ה.
אציין שנשימת חיי היא לחכות ולקוות לגאולה, ואני משתמש בעבודת הלב ובכוחות הגוף להתפלל לגאולה.
אני רוצה להודות לרב על שהקדיש זמן לזה

תשובה:

אסתר זו היה בה ניצוץ אסתר המלכה שנלקחה לבית המלך. והכומר שניסה לפתותה הוא ניצוץ המן. והמלך ניצוץ אחשורוש. ומכח תקותך לגאולה מתנוצץ הארת אסתר בקרבך. וזהו שכתוב שם (תהלים, כה) כל קויך לא יבשו, מעין תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור.