ידיעה ובחירה [#18618]

כ"ד שבט התשפ"ב

שאלה:

בענין ידיעה ובחירה, האם מצד הידיעה היינו שהשם יודע שהאדם יחטא אך אין להגדיר זאת שזה רצון השם אפילו מצד הידיעה, או שזה גם מוגדר שזה רצון השם?

תשובה:

אין לעסוק בידיעה כי זה יכול להביא לחטא ח”ו.