ברכה לזכות לבנים בדורנו [#18704]

י"ב אדר א' התשפ"ב

שאלה:

ביקשתי ברכה מהרב שליט”א עבור אשה חולה ל”ע, לזכות לבנים זכרים. והרב אמר שהיום בדורנו עדיף לא להפציר והטוב בעיניו יעשה. והביא הרב מקור מדברי החפץ חיים.
ובדקתי בספר חפץ חיים חייו ופועלו, ששם מבואר שרק לא בירך מעבר למצות פרו ורבו, אך מי שהיו לו רק בנות או בכלל לא, כן בירך, כי זה בגדרי ההלכה שיזכה לקיים מצוות פו"ר. וגם ראיתי תיעוד שהגרא”ז ביקש ברכה עבור חתנו הגאון רבי אהרון קוטלר, והסכים לברך. אך אחרי שהיה להם בן ובת ורצו ברכה לעוד ילדים שמעבר לפו"ר, כבר לא הסכים לברך.
ואשה זו יש לה רק בנות, ורוצה בנים זכרים צדיקים לזכות לפו"ר.

תשובה:

אשה אינה מצווה על פרו ורבו, ולכך דומה לאיש שכבר קיים.
ויתר על כן, כבר כתבו רבותינו שכל מצוה “קיומית” ולא חיובית, כל שקיים בגלגול קודם, אין הכרח לחזר אחריה. ופרו ורבו, אינו חיובי לתוצאה, אלא לקיים מעשה המצוה, והתוצאה “כעין” מצוה קיומית.
ויתר על כן, בדורנו שהסכנה גדולה מאוד יותר מדורו של החפץ חיים, אפשר שעל זה אמרו בפרטות: “נוח לו שלא נברא”, “ייתי ולא אחמינא".