הדרכה לחתונה וליום החופה [#18708]

י"ב אדר א' התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שלום וברכה. אני עומדת כעת לפני חתונה ב”ה.
שאלה:
א. מהי ההכנה הראויה לחתונה. לפני וביום החופה. בעומק של הדברים. ע”פ כל הדרך שהרב מדריך בספריו (עברתי על רובם), האם יש לרב מאמר על הכנה לנישואים?

תשובה:

מזל טוב! מזל טוב! שתזכי לבית נאמן ושלם!
א. עבודת האדם במערכת נישואין בין בני הזוג, בחיצוניות, נתינה. ולנסות למעשה בכל יום לעשות לפחות מעשה אחד של נתינה באופן “שישמח” את בן הזוג. מלבד מה שכל אחד מחויב מן הדין ומן הנוהג כלפי השני.
מלבד כך, נצרך “ללמוד להכיר” את בן הזוג, וזה מערכת ארוכה שנמשכת לאורך השנים. ומתוך בירור והכרה זו, נצרך לבנות צורת חיים ייחודית בין בני הזוג לפי טבע נפשם. נקודה זו היא שורשית ויסודית ביותר, לבנות מערכת של קשר אישי באופן נפשי ובאופן מעשי, לפי טבעם הפרטי והייחודי של בני הזוג.
מידת הסבלנות ואורך רוח הוא השורש ואבן הבנין לכל בית ובית, כי בנין בית פנימי ונכון, הוא “תהליך” ארוך, ונצרך לכך סבלנות רבה, לבנות שלב אחר שלב, ופעמים לסתור ולתקן.
בספר דע את ביתך נתבארו היסודות הפנימיים של הבית היהודי. וכן בסדרת דע את משפחתך.
ביום הנישואין ראוי לסדר סדר יום רגוע ושלו עד כמה שניתן בתוך מגבלות החיים, ושלא יסוב כולו מסביב לחומר והחיצוניות של מעמד הנישואין!
נצרך בנפש החלטה עמוקה מתוך בהירות הדעת, להכיר שיש כאן התחלה חדשה לחיים, ולקבל קבלה קטנה אחת בין האדם לעצמו, וקבלה אחת קטנה בין בני הזוג, מצדו.
וכן להחליט שבכל יום אפנה לפחות כמה דקות להתבוננות. ולהתבוננות עם עצמי ועם קוני. ובדקות אלו אסדר את סדר חיי תדיר באופן מתוקן יותר!
שאלה:
ב. אם עד שזכיתי להתארס עברתי דרך ארוכה מאוד מאוד, כמה שנים של חושך רוחני וגשמי מוחלט והסתר פנים אדיר. ופתאום עכשיו אני מרגישה שה’ מאיר לי, ושאני כבר בגאולה השלמה ממש! מה אני אמורה לחשוב ולהרגיש?
תשובה:
ב. יש להודות לקב”ה מאוד מאוד מאוד, וחלק מעבודת היום, הודאה לקב”ה ומתוך כך תפלה לקב”ה שאזכה להשלים כל חלקי כראוי. להתפלל מתוך שקט ועומק הלב, וטוב מעט באופן הזה מריבוי באופן חיצוני, כמ”ש חז”ל טוב מעט בכוונה וכו’.
שאלה:
ג. קשה לי מאוד כשכל העולם סביבי בוער, ואסון רודף אסון והעתיד לא מבשר טוב. כל התקופה הזאת אני בלחץ ולא מצליחה לשמוח באמת. ואני גם מפחדת מאוד מהגאולה השלמה שמא אני לא ראויה. איך מתכוננים לחתונה ביחד עם גאולה, ביחד עם הצער של עם ישראל, ועם מה שהולך להיות בעתיד הקרוב?
תשובה:
ג. רוב ככל הזמן צריך לשמוח, ובכמה דקות ביום הנ”ל, יש להתבונן אף על מצב העולם בכלל, וכנסת ישראל בפרט, ולהצטער בצערם, ולבקש על הגאולה ברחמים. אולם רוב ככל היום צריך להיות מחובר לחלקי ולהתקדם כראוי, ולא לחשוב על החסר והקושי עד כמה שניתן!
מזל טוב! מזל טוב!
תודה רבה