כיצד לנהוג בכל ספק שקשה להכריע [#18700]

י"ב אדר א' התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
כהקדמה לשאלתי, אציין שמאז פרוץ המגיפה, פורים תש”פ, אני משתדל לפעול בהתאם להוראות הרב. ב”ה, זכיתי להתעלות של ממש, ובע”ה עוד היד נטויה – ובפרט בהתרחקות המוחלטת מהמדיה, לסוגיה...
אני משתף את הרב בלבטים האישיים שלי בנושא הקורונה והחיסונים, תוך תקוה לקבל דעת תורה...
אני מאמין שבהינתן לי דעת תורה, ייקל עלי לנהוג בהתאם. ידוע לי שאין דרכו של הרב להכריע עבור אחרים, אך אבקש זאת, ואולי הרב ינהג באופן יוצא דופן היות ואני הוא המבקש הכרעה, ומתקשה עד מאד להגיע אליה בכוחות עצמי...
בכבוד רב,

תשובה:

על דרך כלל בכל ספק שקשה להכריע, העצה לקחת ב’ פתקים, ולכתוב את ב’ הצדדים, בכל פתק צד אחד, ולסותמו, ואח”כ ללמוד תורה לשמה, או להתחזק באמונה טהורה שאין שליט זולתו, ואזי מתוך אמונה חושית שרק הקב”ה קובע, לבקש מילד קטן שיוצא פתק אחד.