לימוד הגמ’ אמת זהו מעיין מים חיים [#18699]

י"ב אדר א' התשפ"ב

שאלה:

מעת שהתחלתי לשמוע ממושגים בקבלה ההרגש שלי הוא שאי אפשר לי לחיות בלא ידיעה בהירה בחלק זה של התורה שהוא הוא עצם פנימיות כל החיים, הן המבנה העולמות והן הדרגות השונות בדביקות עם ה’ באופן של נפש, ותמיד אני רוצה להעמיק בחלק זה של התורה ולקרב את עצמי יותר ויותר להיות שלם ביותר, הן בכלים הן בשייכות של האור א”ס, ואני מרגיש שזהו חיים. אי אפשר לי להיות במקום שאינם לומדים חלק זה של תורה, ועוד אני מרגיש שא”א לי לחיות בצורה אמיתית של חיים בלא ידיעה באמת בענינים אלו... וגם אני מרגיש שלימוד הגמ’ הוא דבר יבש כיון שאיני יודע מאלוקות ועל כן הלימוד שלי הוא בלא דביקות באלוקות. ונכון שאין זה מדרגתי ממש אבל הא גופא, אני רוצה להיות במדרגה פנימית באמת ...

תשובה:

לשלב כל החלקים יחדיו. וח”ו לזנוח לימוד הוויות דאביי ורבא בעיון ובקיאות. כיוון שלא מצאת עדיין חלקך בלימוד הגמ’, לכן הנך מרגיש בזה יובש. אולם באמת זהו מעיין מים חיים.