ריפוי אלרגיות ע”י טיפול ממוקד רגשי [#18716]

י"ב אדר א' התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה לכבוד מורינו שליט”א, לבת שלנו בת חמש יש אלרגיות גבוהות להרבה מאכלים [ביצים חלב ועוד], רצינו לדעת מה הגישה ע”פ פנימיות לזכות שתתרפא מזה. ע”פ הרפואה הרגילה אין אופן לרפאות, ולפי הבדיקות שלהם נותנים סבירות גבוהות שלא תצא מזה.
ראינו רק דרך א’ בעולם החיצוני ע"י מטפל יר"ש שתורתו אומנתו, וזה בנוי ע”פ השיטה הנקרא טיפול ממוקד רגשי, שעובד ע”י שחרור אנרגיות שליליות ע”י אמירת משפטים בעניני המחסומים הרגשיים, בצירוף נגיעות במקומות מסויימים בגוף, גם ע”י אחר. במקרה הזה למשל, האבא אומר ”למרות שפלונית מרגישה כך וכך, וע”כ מאמינה כך וכך, אני מקבל את רגשותיה ומחשבותיה ואוהב אותה בכל זאת”, ונוגע בשעת מעשה באגודל שלו, זה אמור לעבוד על התת מודע שלה ולשחרר האנרגיות השליליות מגופה. שאלתי היא אם אני צריך לחשוש כשבאים לטפל בתת מודע של בת חמש, אם יהיה השלכות על הנפש שלה משיטה שהיא לא ע”פ התורה, ילמדני רבינו, האם נכון לעשות את זה?

תשובה:

רמת החשש בלשונות אלו אינה גדולה.