בענין העבודה להסתכל בתמונה של צדיק [#18793]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט"א
בסדרת “דע את נשמתך” בעניון העבודה להסתכל בתמונה של צדיק, אני רוצה לעשות העבודה הנ”ל ע”י להסתכל בתמונה של צדיק גדול (משום הסכנה המבואר שם) ויש לי תמונה של צדיק גדול, אבל אין לי התעוררות כשאני מסתכל עליו. האם צריכים לחפש תמונה של צדיק אחר? וא”כ, האיך אפשר לדעת מי שיש לו נשמה גבוהה?
תודה רבה

תשובה:

ישנם שם עוד עבודות, ואפשר להתחיל בעבודות אחרות.
וכן לחפש תמונה אחרת, כגון הרה”ק מבעלז, ר’ אהרן.