האם האב חייב להשתדל בשידוכי בתו [#18785]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

יש לי בת בגיל שידוכים, אבל היא עדיין צעירה. בחדשיים האחרונים כמעט לא קבלתי הצעות. האם אני מחויב לעשות איזה השתדלות לקדם הענינים?

תשובה:

ראשית יש לשנן היטב את יסודי האמונה שהכל ממנו ית”ש, להרבות בתפלה על כך שיחוש את האמונה. ואח”כ תפלה על השידוך.
ולאחר שהנפש ספגה הרבה את אור האמונה והתפלה, אזי מתוך מבט שהכל ממנו ית”ש, אלא שנקנס עלינו שיעור השתדלות, יפנה לב’ שדכנים, ויחזור לאמונתו ותפלתו. ומשם תבוא הישועה בקרוב בס”ד.