התייחסות נכונה של הורים לבן שפרק עול [#18789]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

לפני 10 שנים מסיבות שונות הבן שלנו עזב את הישיבה. הוא היה ילד מאד רגיש טוב לב ומופנם, בעל כשרונות ברמה גבוהה מאד. מצבו הרוחני הדרדר, הוא עזב לגמרי את הדת ושמר על קשר מינימלי. לפני כ3 שנים ניתק את הקשר לחלוטין. לדבריו אף אחד בעולם לא מבין ומרגיש אותו כמו אמא. לאחרונה נראה שהוא מתנתק מהיהדות ומבורא עולם, רח"ל.
שאלתנו לרב שליט"א: מהי דעת תורה לגבי ההתייחסות שלנו ההורים אליו,
ולגבי הקשר האמהי שלי אתו?
תודה רבה.

תשובה:

אהבה כנה ועזרה באשר הוא נצרך, ללא כל חשבון על מעשיו.
מלבד איסור לעזור לו בדבר אסור.
נקיות ופתיחות זו כלפיו תיגע בס”ד בעומק נפשו.
ואם יהיה זכות, זה השביל שדרכו יחזור במהרה לשורשו.