זכה עזר לא זכה כנגדו [#18790]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט”א.
ידוע מה שכתוב בחז”ל "זכה עזר לא זכה כנגדו", האם זה אמת שלאשה אין בחירה ביחס שלה לבעלה, כדכתיב זכה עזר לא זכה כנגדו שהכל תלוי בו?
ואם הרב יכול להרחיב קצת, ישר כח.

תשובה:

א. לכל אדם יש בחירה ביחס לעצמו, ונחלקו רבותינו אם יש לו בחירה ביחס לזולתו, כגון אחי יוסף שהשליכוהו לבור, וכיוצא בזה.
ולפיכך מה שנאמר זכה עזרתו וכו’, זהו ביחס אליו, אולם היא מצד עצמה ביחס אליו יש לה בחירה.
וזהו סוד ידיעה ובחירה, שאותו דבר עצמו ביחס לאחד הוא בבחירה, ואותו דבר עצמו ממש ביחס לאחר זהו בלא בחירה.