כיצד להתפלל ולבקש בקשות [#18796]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרה”ג שליט”א
כשהגעתי לגיל שידוכים התפללתי לה' שאם טוב לי להינשא שיעזור לי, כך היה גם עם לידת הילדים… הקב”ה הראה לי בחיים שהוא רוצה שאבקש.
שאלתי כיצד לבקש – האם לקבל את רצון ה’ באהבה, או לבקש בצורה שברור לי שכך רצונו (רק שמונע משהו ע”מ שאבקש). מה ה’ רוצה ממני?

תשובה:

רצון ה’ שתשוחחו עמו לאורך היום בטבעיות ובפשטות, כאדם ההולך לאורך היום בטיול עם רעהו ומשוחח עמו בטבעיות בתדירות. לא רק בקשות והגדרות איך לבקש, אלא קשר פשוט.
קשר זה יבקע ויגיע בס”ד לפשיטות העמוקה של הלב, וזהו ניתוח לב “פתוח” אמיתי.