ללמוד את האותיות וצירופם [#18800]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

האם יש ספר או אופן ללמוד את האלף בית להבין כל אות לעצמה וממילא להבין את צירופם?

תשובה:

כן. ספרים שנתחברו לבאר צורת האותיות לדינא לס”ת וכדו’, ונתבאר אף הסוד אות אחר אות.
ונדפס בשנים האחרונות ספרי הלכה לסת”ם יחד עם ספרים אלו.
שאלה:
מהו שמם של ספרים אלו, ואיך הרב ממליץ ללומדם כדי להשיג את מטרתי, ולהפיק את מירב התועלת מהם?
תשובה:
נדפס ספר ילקוט ספרי סת”ם ובו כלולים ספרים אלו.
ללמוד ספר יצירה להבין שורש כל אות מספרים אלו, ולפ”ז לסדר כל תיבה היכן שורשה.