נקיות העבודה לתיקון השכינה במשנת הרמ”ל [#18788]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב,
א. צר לי על שאני צריך לפנות דרך הרשת….

תשובה:

א. הרשת נועדה לקרב רחוקים ולא להיפך, נא לפנות בדרכים הכשרות.
שאלה:

ב. הרמח”ל באדיר במרום מזהיר מאד על הצורך בנקיות העבודה לתיקון השכינה ותו לא, אם כך יש הרגשה של סתירה בעבודת היחודים שגילה האריז”ל בשער רוה”ק שקשה מאד לכוין רק לצורך זה, ועוד שמדבריו שם ובשעה”ג הק’ ל”ח לא משמע שיש קפידא כ”כ בדבר.
יישר כח, תבורכו מפי עליון!
תשובה:
ב. כבר כתב הרמח”ל באגרותיו שהאריז”ל בסוד החיצוניות, והוא, הרמח”ל, בסוד הפנימיות. להגדרה זו תולדות רבים, ומולידה בהירות רבה בהבדלים בין תורת האריז”ל לתורת הרמח”ל.
ובענין דידן, החיצוניות פחות מזוכך, כי מקבל אור מקיף שאינו בלוע בכלי, וכן חיצוניות הכלי פחות מזוכך. ולכך יש גם יותר גילוי של עבודת ה’ לגרמיה. יחודים להשגה פרטית וכדו’.
אולם הפנימיות, תורתו של רמח”ל, זכה ובהירה, ולכך שם העבודה כולה לשמה בלבד, לשם השכינה ותו לא. וכמו שהרחיב ג”כ במס”י בפרק החסידות, שפנימיותה לשמה בלבד.