עליה לארץ ישראל לפני ביאת המשיח [#18781]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

כבוד הרב שליט”א, בענין העליה לא"י רצינו לשאול עוד:
א. אם מתאפשר לנו לעבור לארץ ישראל מצד רצונם של הילדים ומוסדות הלימוד, האם הרב אומר שאנו צריכים לעלות – שזה רצון ה’, או שמותר לנו לעלות? כלומר, האם בגלל היתרונות שיש ביישוב א”י מותר לנו לעלות ולקחת סיכון של אי יציבות, או שאין לחשוש לזה כלל כיון שזה הדבר הנכון לנו, ומצוה לעלות?

תשובה:

א. זה רצון ה’. כן מורה הגר”ח קניבסקי שליט”א לכל שואליו.
שאלה:
ב. מה לעשות אם האשה מהססת משום שחוששת לאי יציבות?
תשובה:
ב. נצרך שתהא חזקה באמונתה בקב”ה ולבטוח בו. וכאשר תרגיש שהיא במדרגה זו, ראוי לעלות לארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית ביסורים. ולצורך כך נצרך אמונה ובטחון.
שאלה:
ג. אם אכן זה הדבר הנכון לנו לעשות, האם נוכל להמתין עד סוף שנת הלימודים, או שצריכים לעלות כמה שיותר מהר? כמובן שאם נמתין זה ייתן לנו זמן לסדר הכל, ולבא ביישוב הדעת.
תשובה:
ג. להחליט עכשיו שעולים בסוף שנה. וכבר כתב הר’ יונה שכל שמקבל לעשות נחשב כבר עתה כאילו עשה.
שאלה:
ד. אם אכן זה הדבר הנכון לנו לעשות, האם זה משום: (1) שעכשיו יש חשש סכנה בחו”ל, או משום (2) שהוא זמן קרוב לפני ביאת משיח וצריכים להיות בא”י, או משום (3) שזה הדבר הנכון במצב שלנו במיוחד, או משום (4) יישוב א”י?
יישר כחכם!
תשובה:
ד. 1. אין סכנה בגדרי דין המחייב לעלות, אולם ראוי. 2. כן. 3. כן. 4. לחלק מן השיטות. ובפרט משום קדושת ארץ ישראל.