רשימת שאלות בעניינים שונים [#18792]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

אני ואחי בעלי תשובה, גרים בחו"ל עם ההורים שלא שומרים כל חוקי התורה. ברוך ה׳, זכיתי ללמוד מהרבה אנשים ורבנים גדולים, אני מאוד קשור לכתבי חסידות, כתבי רבי נחמן זי״ע, ועוד.
א. מה צריכים להיות התגובה והשקפה שלנו לרבנים, רובם ספרדים, בארץ ובחו״ל שמלמדים תשובה מיראה, ושכולם צריכים לחזור לה׳ כדי לסבול בעולם הזה ובגיהנום?

תשובה:

א. על כל אחד להתחבר למה ששייך ומתאים לחלקו.
ישנם רבנים שעושים כן מפני שכך קבלו מאבותיהם ורבותיהם.
וישנם שעושים כן מפני שנראה להם שכך הדרך לקרב בני אדם בקלות.
שאלה:
ב. מאיפה להתחיל? התחלתי ללמוד את בלבבי (חלק א׳) ו״הכרת הנפש״, האם זה התחלת טובה לספרי הרב שליט״א?
תשובה:
ב. מצוין!
שאלה:
ג. בגלל שאני לומד בבית ספר קהילתי ואני מבין עברית, זה יותר קל לי ללמוד ספרי מוסר וחסידות. הרבי שלי אמר שהעיקר בגיל זה ללמוד רק גמרא כדי שאדע עניינים שונים בש״ס. האם זה בסדר ללמוד דברים אחרים במקום גמרא?
תשובה:
ג. העיקר גמרא. ומעט דברים אחרים.
שאלה:
ד. כשהייתי בארץ ישראל, פגשתי את הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט״א. זכיתי לשאול אותו איך מתייחסים להורי, הרב אמר לי אתה צריך להקפיד על מה שאתה עושה, אבל אף פעם לא להתרגז, אף פעם לא להתעצבן. זה מאוד קשה לי. איך מגיעים למקום שאתה בר דעת כל הזמן כדי לקיים את זה?
תשובה:
ד. מתקדמים לאט לאט, בדרך כלל אי אפשר לקפוץ. בכל פעם להתגבר קצת יותר.
שאלה:
ה. בעוד כמה שבועות, בעזרת ה׳, אחזור לבית הספר. העם הרב יכול לתת עצה או הדרכה על איך להמשיך את ההתלהבות לעבודת ה׳ שהרגשתי בתקופה הזאת?
תשובה:
ה. לפנות כמה דקות בכל יום להתבוננות פשוטה, מי ברא אותי? מה הוא רוצה ממני? ולדבר עמו ית”ש מעט בפשיטות ותמימות, דיבורי בקשה ואהבה.
שאלה:
ו. מה זה מסמל או מסביר שכל קהילות היהדות לומדים ומקושרים לחסידות ופנימיות התורה בדורנו?
תשובה:
ו. אור האחדות בוקע ומאיר בעולם. אור האהבה. וכבר אמרו רבותינו שעל זה אמרו חז”ל: “יראי ה’ ימאסו”, היינו שידבקו יותר באהבה. אור הדבקות.
שאלה:
ז. האם לספרדים יש אותו צורך לחסידות, או בגלל שיש ליהודי המזרח אמונה חזקה יותר מהאשכנזים (בגלל הפוגרומים, ההשכלה, וכו׳) אין את אותו צורך לתורת הבעל שם טוב ופנימיות התורה?
תשובה:
ז. יש צורך שמלבד אהבה פשוטה וטבעית, והיה אהבה הבאה מהתבוננות, כמו שהאריכו בפרט בתורת חב”ד. אולם כל אחד נצרך לפי שורשו וחלקו. ואינו תלוי רק בעדה, אלא בנפש פרטית.
שאלה:
ח. כאשר מלמדים אחרים (כשכבר מאמינים שיש בורא לעולם) מה המסר העיקרי ללמד?
תשובה:
ח. נכון! לקיים רצונו, ולהתקרב אליו, קרבה ע”י מעשה, וקרבה חושית.
שאלה:
ט. האם יש עצה איך להתחזק בהתבודדות ותפילה? האם הכל קשור להתחזקות באמונה?
תשובה:
ט. לדבר מהמקום הפשוט בנפש, בלי חשבונות. תמימות – פשיטות.
שאלה:
י. ב"ה אני לומד בספרים של הרב. מה המסר הכי חשוב שאני צריך לקחת מהלימודים של הרב?
תשובה:
י. לחפש איך להתקרב לה’ יותר ויותר. ומאידך להתבונן במה שכבר זכיתי להתקרב, ולהודות על כך לקב”ה.
שאלה:
יא. אם הרב יכול לתת ברכה שאזכה להתקרב לכל הצדיקים האמיתיים, כדי להתקרב, להתקשר, ולדבק בה׳.
תשובה:
יא. ברכה והצלחה עד בלי די.
תודה.