שינוי דרך חיים מבלי לפגוע במשפחה [#18802]

א' אדר ב' התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א.
מילדותי הוקסמתי מחיי הקהילה החסידיים, ולפני כמה שנים גם לתפיסת העולם המשתקפת בספרים הק’. עם הזמן התקרבתי לקהילה מסויימת, ואני מנסה ללמוד מדרכי הרבי שליט”א. בכל זאת לא שיניתי סממנים חיצוניים מפחד של תגובה קיצונית מהורי, הם מאד נפגעים מהתקרבותי לחסידות וייפגעו עוד יותר אם אמשיך בזה. שאלתי מחולקת לשתים: איך אני אמור להבין את תגובתם הקיצונית? ויותר חשוב: איך הקב”ה רוצה שאני אתייחס במחשבה לנסיון זו וכל המשתמע ממנה?

תשובה:

יש לבחור את הדרך “הנכונה עבורך”. וכל זאת מתוך הקטנת הסבל לסובבך עד כמה שניתן בלא לוותר על עיקר מהלך חייך.
במקביל עליך להתבונן למעשה איך לשמחם מכיוון שונה, כנגד הצער למצוא חלקים אחרים המשמחים.