שבעת המינים שאנו אוכלים בט”ו בשבט תואמים לכל אחד משבעת הפתחים בראש [#18951]

י"ד שבט התשפ"ג

שאלה:

בשיעורי ראש חודש, בשיעור על חודש שבט, הרב אמר: "שבעת המינים שאנו אוכלים בט"ו בשבט תואמים לכל אחד משבעת הפתחים בראש החושפים את חכמת הנפש. לפיכך, אכילת שבעת המינים בט"ו היא דרך לאכול מ"עץ החיים" [בתוך נפשנו]".
והשאלה היא, איזה מין משבעת המינים תואם לכל אחד משבע הפתחים בראש?

תשובה:

מבואר באריז"ל (ספר הליקוטים, עקב, פרק ח'):

חיטה – חסד - שעורה – גבורה > אזנים
גפן – תפארת – חוטם – נקב ימין
תאנה – נצח - רימון – הוד > עינים
זית – יסוד – חוטם – נקב שמאל
דבש – מלכות – פה
וישנם סדרים אחרים. יעויין עץ חיים (שער א"א, פ"ו). וכתבי רמ"ע מפאנו (מאמר מעין גנים, ח"א, ד"ה תנא ספרא דצניעותא). ושורש הדברים נתבארו בספרא דצניעותא. ושורשו ז"ת דעתיק המתלבשים בא"א לתקנו. ונתבארו הדברים בהרחבה ברמח"ל באדיר במרום.