כיצד סופר סת”ם ירומם את הרמה הרוחנית של האותיות [#18978]

י' חשון התשפ"ד

שאלה:

אני סופר סת"ם, ואני רוצה לדעת איזה ספר יכול לעזור לי בלשפר ולהרים את הרמה הרוחנית של האותיות הקדושות שאני כותב, הרבה ספרים נכתבו על זה כידוע ובפרט בתורת החסידות, אמנם קשה מאוד לחשוב ולשוטט בשרעפי קודש באמצע כתיבה. או שנאמר שעצם ידיעת הדרושים הללו פועל באופן דממילא על האדם.

תשובה:

כבר אמרו חז"ל, למה נקרא שמם סופרים, שהיו סופרים אותיותיה של תורה. והדרך הפנימית הראויה לסופר, שיהא עסקו בתורת האותיות בצירופם, כדרך שנתבארה בתורת רבי אברהם אבולעפיה, להרגיל נפשו לצרף הצירופים העולים מן התיבה, ולחשבן הגימט' ומילואי והחלפת האותיות וכו' וכו'. צורה זו אינה רק לימוד שכלי, אלא היא מעוררת את שורש הנשמה שהוא אותיות רל"א שערים, ועי"ז הנשמה מתעוררת ומתגלית ויוצאת לפועל. וזה בדוק ומנוסה למי שהרגיל עצמו בכך.