ואיך יתכן שהקב”ה מגלה בנעלמות כ”כ את הנהגתו בעת הזו [#19031]

י"א אייר התשפ"ד

שאלה

א. לכאו’ יש כאן תמיהה גדולה, כי הרי ישנם רק מעט כאלו שמבינים את עומק הדברים שנתבארו בשיעור, ולכאורה אם זו המטרה של הבורא, זה אינו גלוי לכל עם ישראל, ואיך יתכן שהקב”ה מגלה בנעלמות כ”כ את הנהגתו בעת הזו באופן שזה נגלה רק לחלק קטן מאד מעמ”י?

ב. הרי גם גדו”י לא אומרים בגילוי שהיא עת צרה ששונה מצרות אחרות שהיו, ואמנם מזכירים שהם חבלי משיח, אך לא באופן מוחשי וברור כפי שהרב מלמד אותנו שהוא בבחינת העתקה?

ג. האיך יגיע התיקון שעמ”י ישוב אליו בתשובה ויזכה לעוה”ב שהוא כולו רוחניות?

תשובה

א. הנהגת היחוד בכלל והנהגת עתיק בפרט היא הנהגה נעלמת, בלתי מושגת, אולם לאחר שמסבירים לאדם, היא נקלטת במהלכי שכל. איך יהא המעבר בדיוק בכל פרטיו איננו יודעים, אולם בכל שלב ושלב נוכל להבין לפחות במקצת מאיזה בחינה בעתיק הוא בא, כי הוא לא בא באופן של סדר, זה אחר זה, “אריך”, אורך, קו ארוך שכל נקודה באה אחר הנקודה שקדמה לה באופן מסודר, אלא באופן של דילוג, סדר נעלם שמובן אחר שבא, מהו הסדר, כדוגמת “פתרון מראה הנבואה” שבא אחר ראיתה, כמ”ש בספר קל”ח פתחי חכמה.

ב. כל חכם מדבר בדברי תורה לפי שורש נשמתו, וכפי ערך גילויה, וכן בענין זה.

ג. התיקון השלם יהא בנעלמות, כדוגמת לידת משיח מלוט ובנותיו.

שאלה