חשש ופחד … מראה שהוא עדיין לא גנוז באורו יתברך שמו [#19037]

י"א אייר התשפ"ד

שאלה

האם אדם שיש לו חשש ופחד מהמהלך הזה, זה מראה שהוא עדיין לא גנוז באורו יתברך שמו?

תשובה:

 אדם לא יכול להיות שם בשלימות, אלא רק ב’רצוא ושוב’, וכיון שסוף כל סוף הוא נמצא גם במדרגה של ‘שוב’ זה יוצר נקודת קושי, אבל ודאי שכל פעם שיש נקודת קושי הוא רץ מיד ל’רצוא’,  מלבד מה שכסדר הוא רץ ל’רצוא’ מכח הסדר הרגיל של רצוא ושוב, בזמן שיש נקודה של צרה, הוא הופך אותה מצרה – צר לרץ, שכל פעם שיש צר הוא חוזר ל’רצוא’ למקום העליון.

שאלה בספר בלבבי משכן אבנה סוף חלק ג’ מבואר בהרחבה לענין הצרות בעולם, ששורשם הוא מהגעגועים של ה’ יתברך שקורא לנו שובו אליי! האם בצרות של תקופתנו שבאות ממידת הדין, כפי שנתבאר בשיעור, גם כן נכונים הדברים?

תשובה יום הדין הגדול והנורא הוא בבחינת “תוכחה מגולה ואהבה מוסתרת”, ובפנימיות לעולם הכל אהבה, אור אין סוף, שממנו נגלה הצמצום - שורש מידת הדין, אולם המניע והתכלית כולו אהבה.