ההסתכלות הפנימית על ביטול חוקי האפשרות של בחור ישיבה ללמוד תורה [#19040]

י"ב אייר התשפ"ד

שאלה:

כיצד צריכה להיות ההסתכלות הפנימית על מה שקרה כאן שהמדינה ביטלה באופן חוקי את האפשרות של בחור ישיבה ללמוד תורה, בפרט לעת כזאת שאנחנו במצב מלחמה, ומה מתחייב מכח כך בעבודתינו הפנימית?

תשובה:

הישיבות הקדושות, מקדמא דנא, כנהרדעא ובפומבדיתא, היו מבצרי קודש לה' ולתורתו. ומעין כך חזרו והקימו ישיבות, כישיבת ואלוז'ין, ועוד.

בדור האחרון, נפתחו ישיבות בכמה סגנונות, חלקם מערבים קודש עם חול ממש, הן בחו"ל והן בארץ ישראל, וחלקם הגדול לימוד של קודש בלבד.

אולם, אף שהלימוד כולו קודש, מ"מ הלימוד ממומן בחלקו מהשלטונות, והיוצא מן הטמא – טמא, ואף שהותר לדעת מורי ההיתר מפני שהוא כמציל מידם, הני מילי שהוא באופן של נטילת ממון בלבד, אולם כאשר הוא באופן של "חיבור" עמהם, בצורות רבות ומגוונות, ובפרט שיש תקציבים שתלויים בקיום תנאים של התערבות במוסדות החינוך, אזי ההיתר אינו קיים.

כסף טמא זה, יצר חיבור עם השלטונות בצורות רבות, חלקם חיבור למשרד ה"דתות", חלקם למשרד התיירות, חלקם למשרד העבודה והרווחה, ועוד ועוד. ועל ידי זה, רוח הטומאה חדרה לתוככי עולם הישיבות, בכמה וכמה אנפי, וד"ל.

רוח טומאה זו, גרמה לשינוי עמוק ויסודי בחלק נכבד של הישיבות. לאט לאט נכנסו זמרים ושירים שאינם רק פסוקים ומאמרי חז"ל ופזמונים שחיברו קדמונינו קדושי ארץ, אלא הלחנת מילים לפי דעתו של כל מלחין ה"י, ובזה נעשה פתח לשמוע שירים של חילונים, שירי עגבים ממש רח"ל, ונעשה מצב של זמרים ש"חזרו בתשובה" שהכניסו הכל בכל מכל כל, ועתה חלק נכבד שומע שירים של חילונים ממש ה"י ה"י.

תרמו לכך רבות ערוצי הרדיו "החרדים", שמושכים ממש בני ישיבות לשמוע את דבריהם, וכיון שכבר מתרגלים לשמוע ערוצים "חרדים", בקלות שומעים גם ערוצים אחרים. בנוסף לכך אף בפלאפון ניתן להתחבר לשמיעת ערוצים חילונים. ועל כולם המדיה החזותית גרמה לרבים לצרוך פלאפונים מפוקפקים ועל ידיהם "צפו" במקומות נוראיים.

זאת ועוד, מקום הנופש, שפעם היה בחוף בנתניה ליד חסידות צאנז וועד הישיבות, נתחלף במקומות רבים מאוד פרוצים, מי יותר ומי פחות, בארץ ובחו"ל!!! וכן מכח כך נושאים שמדברים עליהם בחלק מן המוסדות, האוזן תצלנה לשומעם.

אולם, ב"ה שיש עוד אלפי אלפי בחורי חמד שעמלים בתורה ומתאמצים לדבוק בקדושתה.

ככל שקרה תהליך זה, לאט לאט נתקרבו העולמות, בין הפנימי לחיצון, ופעמים בחורי ישיבה הולכים במקומות אלו, ואי אפשר להבחין לפי הלבוש והמראה אם הוא חרדי – דתי – או חילוני...

וכיוון שנתקרבו עד כדי כך, כמו שקודם השואה נתקרבו היהודים לגוים ואז הגוים "פלטו" אותם, כן קורה עכשיו ממש, הם דורשים או שנהיה כמותם ממש, או שנעזוב את הארץ.

בשנים האחרונות קמה תנועה חדשה של "חרדים עובדים מודרנים", שחיים באופי וברוח של העולם הרחב, לאט לאט תנועה זו הולכת וגודלת. הם מתחברים בכל תחומי החיים עם העולם הרחב, בכל התחומים ממש, ולאט לאט מובילים את כלל כל הציבור כולו לכיוון זה רח"ל.

הקב"ה תובע ראשית, לנקות את כל הטומאה שנכנסה בעשרות השנים האחרונות לעולם התורה, ולהחזיר את הישיבות כפי שהיו בעבר – קודש לה'.

יתר על כן, כבר נתבאר משנת תש"ס, שמאיר אור שער הנו"ן דקדושה, ודקליפה, ואור זה עניינו מסירות נפש. ובפרט משנת תש"ם, שכל העולם בתהליך של מלחמה וחורבן. גזירה זו מעוררת אף מי שעד עתה פחות השתמש בכח המסירות נפש, שמכאן ואילך יהיה נצרך בהכרח להשתמש בהארה זו. וזה התביעה שנתבע כל הדור כולו.

המדינה היא התגלות של שער הנו"ן דטומאה, והיא הולכת ונחרבת, ומנסה להחריב עמה את עולם התורה. ולעומת כך, עבודתינו לדבוק יותר ויותר בשער הנו"ן דקדושה, אור מסירות נפש. וכבר נתבאר שכל מלחמה זה אור של מסירות נפש, להרוג או ח"ו להיהרג.

רחמנות על מי שעולה במחשבתו לברוח לחו"ל, ועל ידי זה להינצל מן הגזירות הרוחניות והגשמיות, זה היה נכון לעבר, אולם לא נכון להווה, לעת עתה אי אפשר לברוח מתביעת הקב"ה לאור של מסירות נפש.

"אנה מפניך אברח, אנה מפניך אסתר, אם אסק שמים – שם אתה, ואם אציעה שאול – הינך"

"את פניך ה' אבקש"