ארבעה לשונות של גאולה כנגד ארבעה אותיות של הוויה [#19046]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

איך ה "ארבעה לשונות של גאולה" כנגד ארבעה אותיות של הוויה?

תשובה

פשוט וברור כידוע מאוד, ארבעה לשונות של גאולה כנגד ארבעה אותיות של הוויה. והגאולה האחרונה היא כנגד קוצו של יו"ד, שזה מקום המסירות נפש. זה המקום הנעלם, זה המקום הבלתי מתגלה כלשון רבותינו כידוע שמה שנאמר אצל עמלק ששאלו בנ"י היש ה' ברבנו אם אין, כלומר, לא ח"ו כפשוטו, אלא האם הוא מתגלה באופן של אין או שמתגלה באופן של יש. ומחמת כך הכוס החמישי של הגאולה הוא נעלם, מחלוקת, הוא נעלם משום שהוא כנגד והבאתי, כנגד הכניסה השלמה לא"י, כנגד הקוצו של יו"ד הבלתי מושג, כנגד האור של המסירות נפש, כנגד האין שמאיר בו האור א"ס. כל זמן שלא מאיר הא"ס בשלמות לתתא – אז נשאר מיצרים וגבולות, אז אין יציאה שלמה ממצרים. אבל כאשר מאיר האור א"ס בשלמות, זה התכלית של הוהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ, עלייה שלמה בחזרה לא"י, יוצאים ממקום המיצרים ונכנסים למקום השלם שהוא א"י שהוא כלי לאורו ית"ש. כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.