גדר ישמעאל כיום [#19058]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

במלחמה כיום, האם יש להסתכל על האויבים שלנו כעמלק?

תשובה:

נבאר את הדברים בקצרה ממש.

מאז שבא סנחריב ובלבל את כל האומות כולם, בכללות ישנם שתי כוחות ששולטים היום בעולם: או כח המערב, או כוח של ערבים. ארצות המזרח, רובם מצטרפות לערבים, כדוגמת רוסיה וסין וצפון קוריאה, שכולם מצטרפים עכשיו יחד כחלק מן הערבים. ואם כן, חלק מן הערבים מצורפים למערב, אולם חלק מצורפים למזרח.

לפיכך, עומק הכוחות ששולטים היום בבריאה זה או המערב או הערבים, ושניהם זוהי תפיסה של 'תערובת', אלא שישנה תפיסה של תערובת ששורשה ב'אדום', שזהו המערב, ויש תפיסה של תערובת ששורשה ב'ישמעאל', שזהו הערבים. בבחינת דעת, גימט' ערב רב, כנודע, ויש בדעת חסדים וגבורות, ימין ושמאל. ישמעאל חסדים דקלקול, עשו גבורה דקלקול.

זהו בעומק השורש של הערב רב שמונח בשתי התפיסות של אדום וישמעאל. וגלות זו, זוהי גלות בתוך גלות, גלות אדום, וגלות ישמעאל, וכוח התערובת, זהו ערב רב גמור. במלחמה שפרצה בשנה זו, חלק זה מתגלה כרגע ממדרגת ישמעאל, תערובת במדרגת ישמעאל.