האם שייך ערב רב גם בריבוי דעות של טוב [#19074]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

האם שייך ערב רב גם בריבוי דעות של טוב?

תשובה:

תשובה ריבוי דעות של טוב אז זה בבחינת תערובות בבחינת והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, בבחינת והיו הדברים ערבים, זה ריבוי דעות של טוב שהופכים להיות ערבים, בריבוי דעות דקלקול זה בבחינת עירבוב מלשון בלבול דבר והיפוכו.

המשך שאלה בטוב זה והערב?

תשובה בדיוק כך ובקלקול זה עירוב של בלבול כמו שאומרת הגמ' בתחילת ע"ז לעתיד לבוא שבאים לדין האומות באים בעירבוביא זה הגדרה של ערב רב הם באים בעירבוביא

המשך שאלה לפי מה שהרב הסביר שהכל זה דבר והיפוכו אז התיקון של הערב רב זה העירבוב של הטוב?

תשובה נכון ולכן כל עסקנו בתורה במדרגת והערב נא דעת דתיקון כנגד ערב רב-גימטריא דעת, דעת דקלקול, דעת דתיקון והערב נא, דעת דקלקול ערב רב

שאלה אז הצירוף של הדברים של השלטון בדור שלנו זה דבר שיכול לתקן את הבחינה של הרע של הערב רב בדור הזה?

תשובה בכללות ובפרט בדור הזה, לדבוק במדרגת העריבות, התענוג