ההבדל בין תקופת הקורונה למלחמה כעת [#19056]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

ביחס מה ההבדל בין שני התקופות, שבתקופת הקורונה 'ננעלנו' בבתינו, ובמלחמה 'גורשנו' מבתינו? ולפי זה, מהי עבודתינו כעת?

תשובה
נעילה בבית – גילוי היחידה. גירוש מן הבית – גילוי א"ס, כמו בהר סיני, במדבר, אין גבולות כלל. והעבודה, לדבוק גם באור א"ס בלי גבול, ומאידך לדבוק גם בגבול, ברצוא ושוב. פריצת גבולות הארץ הוא גילוי של פריצת גבולות בשורש!