יציאת מצרים כשהיה הגילוי של הקב”ה [#19076]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

ביציאת מצרים כשהיה הגילוי של הקב"ה כתוב שכל הפסלים והעבודה זרה נותצו או נשברו, ומצד שני כתוב אני יוצא בתוך מצרים?

תשובה

אמת בדיוק זה היחס שהוזכר שהחורבן הוא גדי שזה שורש הגדיעה מצד אחד, וההמשכה שהוא יוצא בתוך ארץ מצרים, או יתר על כן גדיעה של כל הגבולות, שני המדרגות שהוזכר קודם, כשזה במדרגה של קו אז זה הגדרה של גדי, כשזה במדרגה שבוקע כל האור האין סוף גמור זה בבחינה של גדיעה גמורה

שאלה בהמשך לשאלה הקודמת הצפוני בעצם גם כן נגדע בקריעת ים סוף, האם הצפוני נגדע אז עד הסוף כי התגלה השפע בביזת הים

תשובה הגדרה שאתם מגדירים את הצפוני כלשון הגמ' הידועה ואת הצפוני מעליכם זה יצר הרע זה יצר הרע שצפון בלבו של אדם, כלומר צפוני זהו מלשון צפון, צפון כלומר דבר צפון הוא דבר מכוסה דבר נעלם, ומצד התיקון שלו כשבוקעים אותו אז בוקעים את ההסתר ואת ההעלם, זה נקרא כילוי של עבודה זרה שנקרא בעל צפון, הצפוני הוא מקום ההסתר מקום הכיסוי, ביטול עבודה זרה של צפון כלומר זה לבטל את הכוח שצפון שהוא יצר הרע בהשתלשלותו שהוא שורש נקודת הקלקול, זה ברור שבשעה שהוא מתכלה או נחלש אז יש שפע דקדושה, זה מה שהיה ביזת הים.

שאלה?

תשובה בכללות מדרגת התורה היא נקראת טוב תמיד כשאדם עוסק בתורה אם הוא במדרגה של דברי תורה אז הוא דבוק בטוב, שם מדובר בבחינת איסתכל באורייתא וברא עלמא , בעלמא עצמו ג"כ לראות רק את הטוב, ביחס שדיברנו מקודם זה בתורה עצמה, תורה עצמה איקרי טוב אז כולה טוב, השלב הבא להסתכל בתורה ומכוחה להסתכל בעולם ולראות גם את העולם רק במדרגת הטוב שזה היחס של מה שאתם אמרתם עכשיו