מתי תסתיים כל המלחמה שיש היום? [#19061]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

מתי תסתיים כל המלחמה שיש היום?

תשובה

זה תלוי בחכמה סתימאה, שסתום ולא ידוע מתי יסתיים. זה נקרא בעומק 'חכמה סתימאה', חכמה סתומה, כלומר, שהדבר סתום ולא ידוע מתי תהיה נקודת הגילוי, היא 'סתומה' ולא גלויה.

כל מי שיאמר שהוא יודע – הוא אינו יודע, לא בארץ יודעים, לא בשמים יודעים, לא הנשמות, וק"ו לא המלאכים, אלא זה סתום וחתום, ורק קודשא בריך הוא יודע מתי יהיה סיומו של העולם. עד ביאת משיח לא יהיה שלום, פעם מלחמה קטנה ופעם גדולה, וסיומה בביאת משיח בב"א.

[בסוף - ג-ג גג בלבבפידיה מחשבה, יט טבת תשפ"ד]