שו”ת בעניני הערב רב – ממשלת מדינת ישראל [#19065]

כ"ו אייר התשפ"ד

שאלה

גבי הערב רב מדוע רבותינו לפני הגר"א (לדוגמא המהר"ל) לא דברו על גלות זו?

תשובה

כי בזמן הגר"א כבר היה יותר גלוי כוחם. וזה גלות נוספת, גלות בתוך גלות שאיננה נראית בחוץ, ורק כאשר נתקרב ובא זמנה נתגלתה יותר.

שאלה

א - מהי ההשקפה הנכונה לגבי העברת השגרירות של ארצות הברית לירושלים?

ב- מה ההסתכלות הנכונה האמיתית על ממשלה זו והעומד בראשה, האם הם טובים או רעים, האם כוונותיו טובים לעם ישראל, על אף היותו חילוני בהגדרה? או שהוא וממשלתו, ערב רב, אנשים רעים נגד הקב"ה ובניו? יש בילבול בנושא אצל חלק מהחרדים ואולי יותר מחלק, וכמובן אצלי כפרט.

תשובה

ערב רב בדור הזה מעורב בכל, ולכך כל דבר מעורב טוב ורע, ובכל דבר צריך לראות את חלקי הטוב והרע שבו. וזו עבודה לאנשי הלבב שטהרו כבר.

אולם בכללות העבודה ניתוק מתערובת זו וכמעט לא להתבונן בהם כלל, כי עצם ההתבוננות זו מהות של תערובת, ולכן לא לדבר מהם כלל. ניתוק מוחלט.

שאלה

האם בתחילה יתבטל הערב רב (ביטול מדינת ישראל) ורק אח"כ יש מלחמת גוג ומגוג?

תשובה

כבר עכשיו אנו בתוך מלחמת גוג ומגוג! זו מלחמה עם הערב רב.