אופנוע לילד [#6591]

שאלה:

כבוד הרב שליט”א שלום וברכה.
הסברתי לילדיי את בעיתיות העניין והם קיבלו על עצמם יותר לא לראות מדיה
מכל סוג, ואכן נראה שהדבר משפיע עליהם מאד לטובה ולחיזוק הקדושה.
בני הגדול יששכר, ביקש מעיין מתנת “פרידה” מהמדיה בצורת אופנוע לילדים.
מבחינה בטיחותית כמובן שאני לא רגוע אך נראה שהאופנוע (שמיועד לילדים)
אינו עולה על מהירות של אופניים רגילות ואם יש מיגון ראוי אז הסכנה דומה
לסכנת אופניים.
השאלה שלי היא רוחנית בעיקר, האם לדעת הרב יש להתיר את העניין, מתוך
ידיעה שהילד זקוק לפרוק מרץ ואנרגיה (מאובחן כ ADHD) או שמא יש לחשוש
שהדבר יפגע בו מבחינה רוחנית (שכרגע אין לי השגה כזו פרט לזה שאולי זה
אינו נהוג).
הילד יודע על השאלה שאנו שואלים את הרב ומחכה לתשובה (על אף שזה לא יקרה
בטווח המיידי אלא כשיתאפשר כלכלית אם הרב ייאשר)
בברכה ותודה,

תשובה:

אפשר לרכוש, אולם להעמיד גבולות של זמן ומקום לשימוש כתנאי עם הבן לפני הקניה.