איך מתמודדים עם המטלות של ערב פסח?

שאלה

רבים הם ההורים שלא מצליחים להתמודד עם המטלות של ערב פסח, מצד אחד הנקיונות של פסח בעיצומן, מצד שני הילדים הקטנים מסתובבים בחוסר מעש בין רגלי ההורים ודורשים את שלהם. איך אפשר להתמודד עם זה?

תשובה

יש להקצות מתוך כל הימים האלה, יום מיוחד, שמוקדש לצורך פעילות נאותה ויחס לילדים. מלבד זאת יש להקצות בכל יום זמן מסויים ולו המועט ביותר, בו עוצרים את הנקיונות ונותנים את היחס הראוי והנכון לילדים. מנוחה זו מועלת לא רק לילדים אלא אף להורים עצמם.

איזון היסודות

שאלה

בספר דע את נפשך במבוא לארבעה היסודות לגבי יסוד העפר הרב אמר היסוד החלש ביותר הוא הבסיס של כל הנפילות שלו וצריך להשתמש  ביסוד עפר לכוון (לנתב)את יסוד כראוי.
1 – אם אני חלש ביותר במידה של עפר מה  צריך לעשות לנתב ?
2 – האם זה אפשרי כי אחד יכול להרגיש את היסוד החלש ביותר שלו שהוא החזק ביותר?(או זה רק בשעת הנפילה)?
3 – האם זה יכול להיות כי היסוד החזק ביותר שלו יכול להיות המקור של כל הנפילות? (כלומר, אם יש יותר מדי של יסוד כך וכך וכו ‘)

תשובה

כשיסוד מסויים הוא תקיף מדי זה גורם חוסר איזון. משל למה הדבר דומה? לשלחן בעל ארבע רגליים שרגל אחת ארוכה. ולכן עבודתו היא לאזן בין היסודות. לעצם שאלתכם הראשונה, צריך אבחון על היסודות ואז אפשר להציע פתרונות.

אכזבה מתפילה

שאלה

שלום רב,

ותודה על התשובות הקודמות.

שאלה נוספת (אם אפשר להאריך בתשובה):

כשאדם התפלל כ”כ הרבה על משהו כ”כ חשוב שהוא גם רוחני וה’ לא נענה לתפילה שלו.

איך הוא יכול להחזיר את האמון למצב שהוא ממשיך להתפלל גם במצב החדש שהוא נמצא בו וקשה לו.

איך הקשר לא הופך להיות מותנה אם ה’ יענה לתפילה או לא.

איך אדם לא מתאכזב אם ה’ לא שמע לתפילה שלו?

במיוחד כשנראה שאותו הדבר אמור להיות רצון ה’ – כמו ילד / בעל שיורד מהדרך.

 

תשובה

א. כל דבר שהאדם רוצה להתחבר אליו באופן שהחיבור יתקיים לעולם הוא חייב להתחבר לחלקים שהם מעצם מציאותו של אותו דבר, ולא לחלקים שהם תוספת על גביו. זאת משום שהחלקים שהם מעצם הדבר קיימים בו לעולם ולכן אם האדם מחובר אליהם חיבורו יתקיים לעולם. משא"כ בדברים שהם רק תוספת שפעמים קיימים ופעמים לא, ולכן במצבים שאינם קיימים ממילא נופל חיבורו של האדם לאותו דבר. ובלשון חז"ל בפרקי אבות (ה, טז) כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. נשתדל להביא כמה מיסודי התפילה ונבאר אלו הם מעצם מציאות התפילה ואלו לא כדי שידע האדם על מה לבנות את חיבורו לתפילה. ב. נקדים שכל ענין התפילה בנוי ע"ג יסוד האמונה שהקב"ה בלבד משגיח ומנהיג את העולם כולו ורק הוא "עשה עושה ויעשה לכל המעשים", ולכן רק הוא יכול לשנות כל מצב לטובה. אלו הם מיסודי התפילה שהם מעצם ענינה ומהותה:
  1. מבואר בחז"ל שהדרך היחידה לזכות לישועה ולכל שפע אמיתי הוא רק ע"י תפילה ובקשה מה' ית'.
2.אדם המתפלל בצורה הראויה הוא עצמו משתנה ע"י שהוא מחזק את הקשר שלו עם הבורא ומתקרב אליו ית"ש [שזה בעומק תכלית התפילה כידוע].
  1. מבואר בדברי רבותינו שכל תפילה אמיתית מתקבלת לפניו ית"ש ואינה שבה ריקם.
  ג. נבאר שני נקודות שיעזרו לנו להבין מהם החלקים שאינם מעצם התפילה.
  1. האדם לא יכול לדעת כמה תפילות הוא צריך להתפלל בכדי לזכות למבוקשו, ולכן אם עדיין לא ראה ישועה אין זה ראיה שתפילתו לא התקבלה אלא יתכן שפשוט צריך עוד תפילות כדי להוריד את השפע אליו. [מדובר כמובן במצבים שעדיין שייך ישועה במציאות]. (לביאור הענין עי' בלבבי משכן אבנה חלק ג' ענף ב'.)
  2. אפילו במקרים שכבר לא שייך ישועה [כגון שהתפלל לרפואת חולה והחולה נפטר] א"א לדעת מתי ובאיזה אופן בדיוק תיענינה תפילותיו, ונבאר.
מיסודי האמונה שרק הקב"ה יודע בדיוק מהו המצב הכי טוב בשבילנו, ומה הטוב האמיתי ע"פ תיקון נשמתנו הפרטית בעולם הזה. פעמים מה שנראה לנו כטוב, בתמונה כללית אינו טוב באמת בשבילנו, ולכן האדם לא יכול לדעת אם אותו דבר מסוים שעליו הוא מתפלל כ"כ באמת טוב בשבילו עכשיו או בכלל. במקרים שהאדם מתפלל מעומק לבו על דבר שהקב"ה ברוב חוכמתו יודע שזה באמת לא טוב עבורו הקב"ה כביכול נאלץ לא לתת לו את זה אלא הוא עונה לתפילותיו במצב אחר להושיע אותו או למנוע ממנו צרה. כלו' אותה תפילה כן מתקבלת אלא שהאדם לא יראה את התוצאה עכשיו. אמנם כל זה לא משנה את הדברים מצידנו. אדם שמרגיש שחסר לו משהו ולפי הסתכלותו על הדברים זה באמת טוב בשבילו, מחובתו להתפלל על כך [שאנחנו לא יכולים לדעת חשבונות שמים], משום שרק ע"י תפילה תוכל לבא הישועה, אם זה רצון ה'. (כמובן שגם צריך לקיים את חובת ההשתדלות לפי מדרגתו). נמצא לפי מה שנתבאר: שהתפילה תפעל בודאי במצב המסוים שעליו הוא מתפלל ובזמן הקרוב לתפילתו, אין זה מעצם מציאותה של התפילה. ולכן חיבורו של האדם לתפילה אינו אמור להיות מכח אלו החלקים. בודאי שרצונו שיבא הישועה מיד אבל הוא לא מעמיד את החיבור שלו על כך. עיקר חיבורו לתפילה צריך להיות בנוי על זה שהוא עצמו יתעלה ויתחבר אליו ית"ש ע"י התפילה, ועל זה שהוא עושה מה שבאמת בידו לעשות כדי לעזור לעצמו, כי רק ע"י תפילה מגיע השפע אלינו. כשניגשים לתפילה בצורה כזאת נוצר קשר עצמי לתפילה, ואפילו אם לא באה הישועה וקשה לו מאד הוא משתדל לקבל את זה מתוך אמונה ומתוך קבלת יסורים באהבה, אבל הוא אינו מתאכזב ומתייאש מענין התפילה עצמה. לסיכום: ענין התפילה כמו כל עניני עבודת ה' דורשת מהאדם להעמיק בתוך עצמו ולברר איפה הוא אוחז ביחס לכל חלקיה ולחלקי העבודה הקשורים אליה [כגון אמונה], ומשם להכנס לעבודה למעשה כראוי. יש לדעת שכל שינוי הסתכלות ותפיסה לוקח זמן עד שהדברים נקלטים בנפש, אבל בירור והבנת הענין הוא תחילת התהליך.

צדיק האמת שבכל דור

שאלה

שאלתי בנוגע לעניין צדיק האמת שבכל דור,שמובא המון בספרי רבנו רבי נחמן ותלמידו רבי נתן.
איך בתור חסיד ברסלב אני אמור להתייחס מעשית לעניין החיפוש אחר הצדיק האמת. כי ידוע שבכל דור ודור יש צדיק שהוא בחינת משה שהוא צדיק האמת וכו’. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר”ן שהסתכלות בספרי הצדיק לבד לא מועילה כמו שמיעת התורה מפי הצדיק עצמו, והאדמו”ר מוהרא”ש אמר שבכל דור קיים תלמיד או תלמידים שהם יודעים הכי הרבה מרבנו הקדוש,והם אלו הצדיקי אמת שבכל דור. אך באיזה אופנים אני אמור לחפש את הצדיק ואילו דברים אמורים לאשר לי שאותו צדיק שקיימים בו את אלו הדברים הוא הצדיק האמת. רבי נתן אומר שהיצר הרע יתן לאדם להתקרב לכל הצדיקים אך על הצדיק יסוד עולם יהיה עליו יצר מאוד גדול להתקרב, ואם יש צדיק שאומרים עליו שהוא צדיק האמת שבדור, ומאידך יש עליו מחלוקת גדולה, באיזה אופנים אני אמור לבחון את המחלוקת, הרי גם על יוסף הצדיק חלקו אחיו הקדושים ועל משה רבנו חלקו אנשים גדולים במעלה, אז איך אפשר לידע אם פלוני הוא הצדיק אף על פי שיש עליו מחלוקת גדולה?

 

 

תשובה

ככל שאדם מזכך את עצמו יותר ויותר, כך יזכה להבין מי הוא הצדיק האמיתי.

איך למנוע כעס של ילד?

שאלה

ילד שלומד בכתה בו ילדי כיתתו נהנים להרגיז אותו, הוא מצידו מתקשה למשול ברוחו, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, גם הוא כועס עליהם. מהי העצה המעשית למנוע את הכעס מצידו?

תשובה

יש את העצה של הרב כדורי, והיא: בשעה שמרגיזים אותו יזכיר לעצמו איזה מילתא דבדיחותא הגורמת לו לצחוק, ואזי הכעס יתפוגג בין רגע. עצה נוספת בנויה על יסוד ההדרגתיות, היא להקטין את עצמת הכעס בכל פעם, בבחינת ‘פוחת והולך’, עד שיתרגל לא לכעוס כלל. [תשובה זו ניתנה כמענה נקודתי על שאלה שנשאלה, ואמנם הרב מסר סדרת שיעורים של עבודה מאלפת על מידת הכעס, שמעו ותחי נפשכם].

מדרגות שנות

שאלה

שלום כבוד הרב

  1. צפיתי בכמה שיעורים שלך וראיתי שהרב מדבר על זה שאדם צריך להגיע למדרגת רצון שהוא כמו רצון של טבע, כלומר כמו שהרוח זזה לא כי היא רוצה אלא כי זה הטבע שלה ככה האדם צריך שרצונו יהיה וזה מדרגה יותר גבוהה מאשר רצון לעשות את רצון הבורא.

לא ברור לי למה, הרי אם כל רצוני לעשות נחת רוח לבורא למה שרצון ללא כל סיבה יהיה גבוה יותר, אם אין נחת רוח לבורא אז אני לא רוצה לעשות האם זה לא הדרגה העילאית? (חוץ מעניין של ביטול האני כלפי הבורא שאין עוד מלבדו). האם הרב יוכל לפרט ולבאר את זה יותר?

ואני אשמח אם הרב יבאר לי איזה ספרים קדושים מדברים על הרצון הזה, כי כל מה שאני קראתי זה הרצון העילאי לעשות לשמה לעשות נחת רוח לבורא שמזה שלו טוב לי יש הנאה.

  1. קצת קשור לשאלה הקודמת, כל פעולה שהאדם עושה הוא עושה כי יש לו איזה תענוג מזה אחרת הוא לא היה עושה וככה גם ברצונותיו, אני עושה נחת רוח לבורא כי זה מה שדוחף אותי וגורם לי עונג יותר מאשר לעשות את רצון החומר / רוח שלי כלפיי, כלומר לעשות נחת רוח לבורא נותן לי יותר תענוג, גם שאדם בוחר “להתענות” באיזה שהיא צורה הוא חייב למצוא בזה איזה תענוג או סבל אם לא יעשה את זה אחרת הוא לא היה עושה את זה (לדוגמא לא לאכול מאכל טעים כי מעדיף לא להתחבר לחומר או כי מעדיף להתחבר לרוח גם אם כרגע זה לא מורגש אבל בשכלו יכול לתפוס ולהתענג רק מעצם ההכרה הזו), אז השאלה היא איך אדם באמת יכול להפשיט את התענוג? ובקשר לשאלה הראשונה איך יכול להיות שיהיה לאדם רצון שהוא טבע כמו רוח שזזה ובלי דחף פנימי של קרבה לעונג או בריחה מסבל.

תשובה

כל עולם ועולם [מדרגה ומדרגה] שונה בגדרו ובמהותו, והכללים של כל עולם שונים אחד מחבירו. ולכן העתקת כללי עולם אחד לעולם שמעליו [או שתחתיו] יוצרת קושיות וסתירות, משום שאינם אותה סוגיא.

כל אדם נמצא בעולם מסוים לפי מדרגתו, וכך הוא תופס את המציאות. כללי אותו עולם מובנים לו ועל פיהם הוא חי. תפיסת העולם שמעליו אינה באותה תפיסה שבו הוא חי וזה עולם עם כללים משלו, שאינם תואמים לכללי עולמו. ולכן הנסיון להבין עולם עליון מתוך תפיסת עולם תחתון מוליד קושי ושאלות.

נראה שמכאן נובע שאלתכם.

אדם הלומד על עולמות שמעליו צריך להבין אותם בהגדרת השכל [בלי תפיסת הלב] ולהאמין שכך הם קיימים. ככל שהאדם יזכך את עצמו ויתקרב יותר לאותו עולם הדברים יתיישבו בלבו יותר, וכשזוכה באמת לעלות לשם כבר לא יהיו לו שאלות.

המדרגה שדובר עליו היא מדרגת הנשמה, וכשגוף האדם מזדכך ונשמתו מתגלה כך היא צורת חייו.

שמחה ופַּרנָסָה

שאלה

אני מנסה תמיד להרגיש שמחה. לפנים הייתי קמה בבוקר והייתי מרגישה שמחה לקום אל החיים. כיום משהו מתגנב ללב שזה לא זה. אולי התבגרות. מנסה לראות את הטוב שבחיים ולעשות עבודה פנימית של הכרת הטוב. ובכל זאת יש משהו בזה שאני לא עושה דברים שאני מרגישה שזה השליחות שלי ושאני באמת מביאה טוב גם לעצמי ועוזרת להם – כייעוד. כמו עבודה עם אנשים נערות או ילדים. אני מרגישה מאוכזבת ולא באמת שמחה לקום.

מה לעשות האם לעזוב את מה שאני עושה כיום עבודה משרדית שאין לי בה תוכן ועניין, אבל זאת הפרנסה? ולחפש משהו אחר שיהיה יותר מדויק לי. אשמח להכוונתך.

תשובה

ראשית כל, מומלץ להתבונן בתוך עצמכם לראות מאיפה נבע השמחה לשעבר ומה גרם לשינוי. יש לדעת שלפעמים הסיבה היא שכשאדם מתעלה נפשו דורשת שמחה יותר עמוקה ואמיתית, ולפעמים הסיבה היא שמאורעות החיים המורכבים מצריכים שמחה יותר עמוקה כנגדם. לאחר מכן יהיה יותר קל לעבוד ולבנות שמחה כראוי לפי מצב הנפש ומצב החיים של היום. קשה כמובן להכריע שאלה מעשית ממש בלי לדעת את כל ההיקף של המצב. באופן כללי, מבואר בדברי רבותינו שהאדם צריך לחפש אמצעי פרנסה לפי כשרונותיו, שיתאימו לכוחותיו ולטבעו. [חשוב לציין שיש אנשים שעושים החלטות משמעותיות שיש בהם גם צד קושי שאתו הם עצמם מוכנים להתמודד מרוב הרצון והחשק שלהם לדבר, אבל שוכחים לקחת בחשבון אם גם אחרים, כגון בני משפחתם, שההחלטה הולכת להשפיע עליהם, מוכנים להתמודד עם זה. לכן האדם צריך לשקול הכל ביחד ולנסות לספק את צרכי נפשם של כל הנלוים אליו עד כמה שניתן]. מכל מקום, בכל מצב שהקב"ה שם את האדם עליו לעבוד למצוא משמעות פנימית בתוך החיים. ולשם כך צריך שיהיה לו ענין פנימי מסוים שיעסוק בו עכ"פ בחלק מיומו שבו הוא מוציא את כוחותיו הרוחניים מן הכח לפועל, ונפשו תהיה שקועה בזה מידי יום ביומו באופן שאפילו אם חלק מהיום הוא צריך לעסוק בדברים אחרים הוא ישאר מקושר ומחובר נפשית לאותו ענין פנימי. זה יכול להיות ענין בינו לבין הקב"ה בלבד כגון ענין התפילה או האמונה וכדומה, או ענין בינו לבין חבירו כגון לעזור לאחרים ברוחניות או בגשמיות. כשזה קיים בחיי היום יום של האדם הוא יכול להרגיש שמחה וחשק לקראת יומו שבו יש סיפוק אמיתי לנפשו.

קויטל

שאלה

פורים שמח!

מחילה, אין לי כתובת אחרת, אם אפשר להעביר את שמותינו לרב לברכה לזרע קודש בר קיימא …
תודה

תשובה

בקרוב ממש אכי"ר [הערת העורך: זכיתם להוציא ברכה מיוחדת מהרב שליט"א מה שבדרך כלל לא נשמע אצלו כנראה יש לכם זכות מיוחדת]

אושר

שאלה

הרב מרבה לצטט דברי הרמב”ם [רמב”ן?] ש”לא בדברים שמחוץ לאדם שוכן האושר, אלא פנימה תוך האדם עצמו”. גם אני זוכר שראיתי דיבורים עם משמעות זו. הרב יכול לציין אפוא זה כתוב?

 

תשובה

המשפט דלהלן: לא בדברים שמחוץ "לנפש" שוכן האושר, אלא פנימה תוך האדם עצמו" מופיע בכמה ספרים מדורות אחרונים [בעיקר ספרים על אושר ושלום בית], וכתבו שם שמשפט זה מיוחס לרמב"ם.

כוללים שמקבלים תקציבים

שאלה

הרב אמר שכל הכוללים שמקבלים תקציבים ואפילו חלקיים מהמדינה ייכחדו בביאת משיח, בשנת תשעא. שניתנה בישיבת למען שמו באהבה בבת ים
השאלה היא הרב:
א. מה זאת אומרת ייכחדו יושבים אברכים שמקבלים מתוך 2000 שח מתוך זה 700 שח מהמדינה, לומד בכל כוחו מחייה את העולם מתורתו. האם האברכים הללו, חוזרים בתשובה, או לא חוזרים בתשובה, ייכחדו ימותו חס ושלום. האם הבנו נכון את הדברים .?
ב. מה הבעיה מלקחת כספים מהמדינה, הרי הכספים הללו הם שלנו בסופו של יום מה 50-70 אחוז מיסים שלוקחים לנו עם ישראל המדינה דרך המיסים הישירים והעקיפים. אז לא שמגיע לנו שייתנו לנו בחזרה 700 שח אלא 40000 אלף שח כמו שנותנים לכל סטודנט במדינה שלומד גאוגרפיה או ההיסטוריה של ההינדים

תודה רבה לכבוד הרב שמחייה אותנו בתורתו שנזכה להגיע לאמונה החושית שהרב מלמד אותנו כל הזמן.

תשובה

א. בעוה"ז יש תערובת טוב ורע, בביאת משיח אין רע אלא טוב, וכל חלק הרע יכחד. ב. יש לינוק ממקור טהור ונקי, ולא משרש עץ הדעת טו"ר. התורה מדרגתה עץ החיים, ועי"כ זוכים לתורה בטהרתה בשורשה.