אור ה’ ית’ בדור האחרון [#8455]

שאלה:

(א) האם בזמן בזה בעקבתא דמשיחא כל אדם יוכל להגיע למדרגות גדולות כגון בטחון מוחלט בה’ ואמונה חושית נוראה בהקב”ה כחוש פשוט וכן הרגשת והכרת אין עוד מלבדו (אפי’ כפשוטו), לא רק באור מקיף אלא גם באור פנימי?

(ב) והאם זהו אותו ענין שבתקופתינו שמאיר אור ה’ ית’ יותר בגילוי דייקא על כל החושך של דורינו?

(ג) אם האדם זוכה לזה האם זה נעשית עצם דרגתו או שזה רק הארה (בדומה לשאלה הנ”ל אם זהו אור מקיף או אור פנימי)?

(ד) והאם יש תנאים לזה, כגון קדושה וטהרה, תפילה, זיכוך כללי, רצון ללב טהור וכדו’? או שמספיק להתבונן על ענינים אלו ולהאמין בהם יותר עד שמוציאים כוחות אלו מהנפש? כלומר איך בפועל מגיעים לכל גילויים הללו? (ה) ואם אפשר להרב ליתן מקורות למושג זה (שהאור ה’ נמצא יותר באתגליא בנפשות בדורינו).

תשובה:

א. כן, לפי שורשו, ולפי ערך עבודתו, ולפי תוקף אורו של משיח שמאיר.

ב. כן, כנ”ל.

ג. אם מסר נפשו, עצם מדרגתו.

ד. התבוננות – אור מקיף בעיקר. שאר העבודות – ניצוצות פנימיים. מסירות נפש – אור פנימי.