איזון נפשי [#9032]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
1. יהודי שחי עם משפחתו בפשטות רבה מכורח הנסיבות הכלכליות, הרגשתו במצב זה בכל מיני מצבים שכבוד שמים מתחלל. מה יעשה האדם האם ישתדל רבות בגשמיות לשנות מצבו, כגון: לדור בדירה ראויה יותר וכדו’, או יתבונן ויחוש במצב זה ששכינתא בגלותא?
2. זאת ועוד, האם מיעוט השתדלות בעוה”ז שייכת רק בעניין פרנסה או גם בשאר עניינים גשמיים, בריאותיים וכדו’, כלומר, האם על היהודי לעשות השתדלות מירבית להשיג צרכיו או די בהשתדלות מעטה ויפעל בעניינים רוחניים באמונה וביטחון בה’?
3. יהודי שעובד בעבודה שחש מתחים ופחדים יומיים במהלך עבודתו אך יודע ומרגיש שעבודה זו תואמת לחלקים מהותיים בנפשו אופיו וכישוריו אבל הפחדים והמתחים שנובעים באופן ישיר בגלל העבודה מונעים ממנו שמחה והתקדמות וכו’ אלא ההפך.
כגון: יהודי עם יכולת גבוה של העברת מסרים בפני רבים עם פחד בלתי נשלט בעמידה מול קהל וכדו’ ללא הצלחה בהסרת המונע, ומתמודד איתה בכל יום, מצב שמשפיע מאוד על נפשו. האם זה בבחינת מקום “סכנה” שצריך לשנות את מקום עבודתו או זה חלק מעבודת המידות שלו בזה העולם וצריך לעמול בכך עד שבעז”ה יזכה ליישוב דעתו ונפשו?
4. אחר הפעולות נמשכים הלבבות – יהודי שנפשו נפש של מנהיג, מקבל חיות וחיבור נפשי עמוק לפעולות הנהגה אך נמנע מכך
כדי להרבות בישיבה בלימוד התורה, אבל לצערו אינו מרגיש בחיות וחיבור מושלם בלימוד כמו בעבודת ההנהגה התורנית.
מה יעשה? האם ימצא דרך לאזן? או ימצא דרך להשלמה זו דרך לימוד התורה בחיבור שונה שישלים? או יתמיד בעבודת ההנהגה ביתר שאת ודיוק לשם שמים בבחינת “בכל דרכיך דעהו” ?
בברכה רבה

תשובה:

א. יתבונן כנ”ל. כמובן יש לבדוק את מדרגתו והאופי שלו ושל בני ביתו, מה צרכם, ולפ”ז ישתדל כראוי, אולם לא “ישתדל רבות”, אלא לפי מדרגתם.

ב. שיעור ההשתדלות לפי מדרגתו. הדברים נתבארו בסדרת דע את ביטחונך.

ג. ראשית צריך בדיקה מה זה מזיק לנפשו. אם זה מנענע את קומת נפשו, לעת עתה אינו ראוי לכך. בנוסף יש לבדוק שישנה התקדמות איטית בכל תקופה.

ד. יאזן. אולם לא יעשה זאת מעצמו, אלא יתפלל שהקב”ה יפתח את הפתח הראוי, מתי שראוי והיכן שראוי. זו הצורה הנכונה למי שחי באמונה טהורה.

לעומת כך, מי שחסר באמונתו לעת עתה יחפש מקום להנהגה זו.