איך אני יכול לקנות מדת הבטחון – המשך 5833 [#5968]

שאלה:

שאלתי בעבר להרב איך אני יכול לקנות מדת הבטחון, ויישר כחך מאד להדרכת הרב בזה שקיבלתי (וגם אני מתחיל לעשות את זה). והרב השיב לי תשובה (#5833) כמה דברים לעשות למעשה, והדבר הראשון היה (לשון הרב שליט”א) “בכל יום לבטוח בהקב”ה על דבר קטן מאד ולא לעשות השתדלות בו כלל.” יש לי כמה שאלות על זה.
(א) האם זה מורה שאם אני בוטח באמת בה’ בלי שום השתדלות, זה אומר שאני יקבל מה שאני בוטח בו? לדוגמא אם אני רוצה דבר קטן ואני בוטח שאני יקבל את מה שאני רוצה, אז הדבר הזה בודאי מגיע לי? כיון שאני בוטח בה’?
(ב) האם הרב יכול ליתן דוגמאות מהו “דבר קטן” שאני יכול לבטוח עליהן? (ג) מה שהרב אומר לי שאני יכול לבטוח על דבר קטן בלי שום השתדלות (ואז אני יקבל את מה שאני רוצה), האם זה תלוי באיזה מחלקות בגדר הבטחון, והרב הולך כפי איזה שיטה, או שדבר זה הוא לכו”ע? (ד) מה צריך להיות הכוונה כשאני בוטח על דבר קטן, ואיך אני יכול להנצל מ”דמיונות” סתם?

תשובה:

א. ישנם ב’ מהלכים בבטחון. א. לבטוח שבודאי יקרה כן. ב. לבטוח שיקרה רק מה שה’ רוצה, והכל לטובה. וראוי על דרך כלל להתחיל עם החלק השני.

ב. כגון שאספיק את האוטובוס באופן שיצאתי בזמן סביר. שארדם ואשן כראוי על מנת שאוכל לתפקד כראוי.

ג. נתבאר באות א’.

ד. שרק הקב”ה מנהיג את הכל בכל מכל כל, כל פרט ופרט. והנהגתו לטובתי.