איך יודעים אם אנו עובדים כפי כוחותינו הנדרש? [#9182]

שאלה:

כיון שכל אדם נידון בשמים כפי כוחותיו, האם יש דרך להאדם לידע מה הם כוחותיו, הן בלימוד התורה, בתיקון המידות, ובעבודת ה’?

תשובה:

אי אפשר לצמצם. אולם בכללות כל שיש לו רוגע ויישוב הדעת אף כאשר מתאמץ זהו כוחותיו לפי ערכו.

אולם יש בני אדם שאינם רגועים ובעלי יישוב דעת מסיבות אחרות, וזהו אינו גדר בשבילם. אולם גם עבורם נצרך בדיקה לפי ערכם האם גורם להם חוסר רוגע גדול יותר בהרבה.