איך לבנות עבודה של בנין מסדרת תפילה ושיחת השבוע של הרב [#7091]

שאלה:

בס”ד

שלו’ למו”ר הרב שליט”א,

הרב אמר כלל בעבודה שהאדם צריך לעבוד ה’ כפי בנין ולא כפי איזה נקודות התעוררות שיש לו היום, ואין לעבוד ה’ ע”פ התעוררות של שיחת מוסר בשבוע אחד ואח”כ ע”פ מה ששמע משיחה ששמע בשבוע השני, דהאדם
השבוע” היה נקודה אחרת בעבודה בכל שבוע, וא”כ איך זה יסתדר עם כל בנין המסודר הנצרכת להאדם בעבודתו? (ובאמת השיעורים הנ”ל (תפילה ושיחת השבוע) הם בנין מסודר מאד בכל שיעור בפני עצמו, דכל שיעור בסדרות הנ”ל יש להן בנין מאד מסדר בעבודה, רק הקושי הוא שהאדם שומע בשיעור אחד מסדר אחד בעבודה ובשיעור הבאה הוא שומע סדר אחרת בעבודה, ובשלמא אם האדם רוצה להתעורר כל פעם ששמע שיעור, שאז הוא מתעורר מכל שיעור ושיעור על ענין אחד ועל ענין השני ועל ענין השלישי, אבל הקושי הוא כשאדם רוצה לסדר עבודתו ועל איזה נקודות יש לו לעבוד עליהם ובאיזה סדר, איך האדם יכול להשתמש בסדרות אלו לבנות בנין הראויה בעבודתו. (אם לא שנאמר ששיעורים אלו הם עבודה כללית ולא עבודה פרטית, והאדם צריך ללמוד מהו דרכי העבודה בכללות וגם מהו עבודתו בפרטות).

וכאן המקום להודות להרב על כל שיעורים הנפלאים המלהיבים של סדרות הנ”ל בפרט.

יישר כחך להרב מאד

תשובה:

הסדרות הנ”ל אינם סדר בנין עבודה למעשה.

אולם מכיוון שיש בני אדם שקשה להם לעבוד באופן של בנין, לכך נמסרו שיחות אלו, אולם לא זו הדרך הרצויה לכתחילה, אלא בכדי שלא לנעול דלת נמסרו באופן זה.

זאת ועוד, כל שיחה בונה תפיסה בהירה בכל נקודה, ולאט לאט קובץ על יד ירבה. אולם זהו בהירות הדעת, ולא סדר עבודה מעשית, כנ”ל. אלא בהירות כללית בכל נקודת עבודה.