איך להגיע לתורה לשמה [#7613]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א  ברצוננו לשאול על התשובה שהרב ענה לנו בקשר איך להגיע לתורה לשמה . ראשית תודה על התשובה שהאירה לנו את הדרך . ופתח לנו עוד נקודות למחשבה. בתשובה שהרב ענה לנו שאפשר ללמוד תורה לשמה בחיצוניות. אך בפנימיות יש שש  6 סיבות לפחות שבזה התורה לא לשמה .  השאלה היא אם אני מרגיש אין לי כח לברר בנפש את הסיבות שבגללם אני לומד .  יש לי רצון פנימי כללי. אבל שיורדים לפרטים זה לא ברור.

א. האם הוא פטור לברר את עצמו . וממילא הוא פטור ממצות תורה לשמה.
ב. האם לברר ברמה מאוד נמוכה זה נחשב ברור אע”פ שהוא לא יורד לעמקי הנפש .
ג. האם ע”י תפילה לזכות לתורה לשמה הוא יצא ידי חובה בהשתדלות להשיג את התכלית וממילא הוא פטור מהשתדלות בבירור העצמי.
ד. עד כמה חייב אדם להתאמץ ללמוד תורה לשמה.

תשובה:

א. עליו לברר “כפי כחו”.

ב. כן, אם זה לפי ערכו לעת עתה.

ג. לא.

ד. כל אשר בכחו.