איך להכיר כמה דרכים בעבודת ה’ [#7092]

שאלה:

בס”ד

שלו’ למו”ר הרב שליט”א,

הרב אמר שהאדם צריך להכיר כמה דרכים בעבודת ה’ ואח”כ להכיר מהו דרכו עכשיו ואח”כ לבחור מהו הדרך הראויה לו. האם זה
ע”י לימוד ספרים? פעם שמעתי מהרב אמר שריבוי לימוד הספרים מבלבל ומקלקל את האדם, וא”כ איך האדם יכול להכיר כמה דרכים בעבודה? אם אפשר לרב לרשום רשימה כללית של דרכי עבודה שונים (בעולם הליטאי יש כמה מהלכים במוסר, ויש את דרך בריסק, ודרך של טלז, ויש את מהלך המחשבה של ר’ דסלר ועוד, ובתוך חסידות יש הרבה והרבה דרכים, גר וסאטמאר וחב”ד וברסלב ועוד, וגם יש את דרך הספרדים, ודרך התימנים, ויש את הירושלמיים ויש את נטורי קרטא…..וכיון שאינני מכיר בשלימות את דרכים אלו שהזכרתי, אם אפשר להרב לבאר בכללות מהי הדגש של כל מהלכים אלו….)

תשובה:

הדברים נכתבו כבר בחלקם הגדול בספר שאל לבי.

אפשר לפרט יותר, ועוד חזון למועד אי”ה.