איך מתדבקים להארת שבת [#9190]

שאלה: 

 בס”ד

א)איך מתדבקים להארת שבת? ע”י לימוד הל’ שבת או ע”י דביקות יותר בשבת באיזה ענין או להגיע למקום המנוחה בנפש שהוא מקום השבת שבנפש?

ב)וכמו שהשבת עצמה מגין בר”ה שחל בשבת שאין לנו תקיעת שופר, הם כמו כן כשאין לנו לולב בשבת ואין לנו את ההשפעה של הד’ מינים להגן עלינו מרוחות רעות בעולם וכדו’ האם כמו כן השבת עצמו מגין עלינו במקום הד’ מינים, וכמו בשופר?

תודה רבה

תשובה:

א. שאלה כללית, ותשובתה רחבה מאוד. יש השבתה בלבושי הנפש, מעשה, דיבור, מחשבה. ויש בעצם הנפש. ובכללות כל מדרגה מתעלה לשורשה.

ב. כן