אם עיקר תכונתי הוא מים דכללות או רוח דאש דרוח [#7665]

שאלה:

הרב אמר לי בקרוב שעיקר יסודי הוא מים מחמת שאני אדם בעל רגש, בעל התפעלות, ובעל אהבה חזקה. על אף שאני מזדהה מאד על הבעיות שנבוע ממים דקלקול בנפש, מעולם אני היה מזדהה ביותר עם הבעיות בנפשי הנובעות מ”רוח דאש דרוח”, שהוא שקיעות עצמית מופלגת, כמו שהרב מסביר בסדרת ארבעת יסודות הדרכה מעשית – יסוד הרוח שיעור_015. ואף שאני מזדהה בעצמי כמעט כל הבעיות שהרב מתאר בסדרת ארבעת היסודות (הדררכה מעשית) והיו הרבה והרבה שיעורים שבשעת שמיעת השיעור אני היה מרגיש “זה ממש אני!”, הבעיא של שקיעת עצמית מופלגת (שהוא נובע מרוח דאש דרוח) בולט ביותר אצלי, והיה נאה שעיקר תיקון לנפשי הוא מה שהרב מבאר שם. האם יתכן שבעיא זו הוא רק “לבוש” שאני קונה מילדותי שהיה לי הורים שהיו מאד שקועים בעצמם ולא היה נותנים לי את צרכי הרגשיים שלי ולא נתן לי מקום להתבגר כראוי? וא”כ האם יתכן שאין זה האישיות שלי, רק שעיקר יסודי הוא מים כמו שהרב אמר לי, והתכונה של “רוח דאש דרוח” שאני מכיר בי הוא רק לבוש שהיה תוצאה מילדותי? (והגם שגם עיקר היסוד שלי הוא ג”כ לבוש ואינו עצם האני, מ”מ אני רוצה לברר יותר מהי עיקר תכונת הנפש שלי ומהי לבוש או תוספת שאינו משתייך בעצם לנפשי)

תודה רבה להרב

תשובה:

כן וכן. עיקר השקיעות בעצמך נובעת מהרגשת האני והיגררות לדבר בלי כח מהיר לצאת מכך. וכן יסוד שני ושלישי, אולם לא ראשון.